bijzondere documenten Familie Hermanussen


Bijzondere documenten van de familie Hermanussen

Onderstaande documenten zijn twee brieven van de Burgemeester van Mill en Sint Hubert , W.J.H. Verstraaten uitgereikt aan de de heer H.L. Hermanussen wegens moed en zelfopoffering naar aanleiding van de overstroming op 17 januari 1920 van de Beersche Maas, waarbij tevens een Zilveren Medaille werd uitgereikt aan de heer Hermanussen.

brief_aan_hl_Hermanussen_inz_zilveren_med._waternoodramp.jpg

brief_hermanussen_burg_verstraaten_blad_1.jpg
brief_hermanussen_burg_verstraaten_blad_2.jpg

brief_hermanussen_burg_verstraaten_blad_3.jpg

brief_hermanussen_burg_verstraaten_blad_4.jpg

landstorm_1.jpg

Van bovenstaand document is hieronder de geschiedenis in vogelvlucht beschreven .

De Geschiedenis.
De Vrijwillige Landstorm wordt aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) opgericht als mannen en jongens zich vrijwillig aanmelden bij het Nederlandse leger voor het verdedigen van ons land. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt de Vrijwillige Landstorm uitgebreid met Buitengewone Vrijwilligers tijdens de socialistische revolutiepoging in Nederland. Deze vrijwilligers vormen samen de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL.)

In de jaren die volgen is de Vrijwillige Landstorm een maatschappelijk tegengewicht tegen deze revolutionairen vanuit links zoals de SDAP vanaf de jaren 1930 is dit gevaar min of meer geweken en is de vrijwillige Landstorm een maatschappelijk tegenwicht tegen de nationalisten, zoals de NSB.

Deze organisatie is er om -Steun te geven aan het Wettig Gezag- , de Nederlandse regering, en groeit in 20 jaar tijd tot een organisatie met bijna 100.000 leden in zo'n 1.300 steden en dorpen is er een afdeling van de Vrijwillige Landstorm. Zij oefenen wekelijks in het schieten met een geweer. Er is een sterk groepsgevoel en jaarlijks worden er landdagen georganiseerd waar 10.000den op afkomen.

De Vrijwillige Landstorm vecht in mei 1940 mee met het Nederlandse leger tegen de binnenvallende troepen van Hitler. Van de 280.000 Nederlandse soldaten, hebben meer dan 42.000 een achtergrond bij de Vrijwillige Landstorm. Honderden vrijwilligers sneuvelen tijdens deze gevechten. Daarna wordt de Vrijwillige Landstorm opgeheven door de Duitse bezetter.
Is uw interesse in deze geschiedenis door dit artikel gewekt, kijk dan op de website van Vrijwilligelandstorm.nl


Geboortebewijs diverse veulens gefokt door fokker Hermanussen.

beboortebewijs_veulen_Rocheur.jpg

beboortebewijs_veulen_Marunus.jpg

getuigschrift_L._Hermanussen__landbouwkunde.jpg
Getuigschrift L. Hermanussen cursus Landbouwkunde anno 1913

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig