Kerk als gevangenis


DE KERK ALS GEVANGENIS

Een waar gebeurd verhaal overgenomen uit de Stads-en Gewestelijk Nieuws, anno 1904.

MILL. Vrijdagmiddag stond op een gegeven ogenblik de heele gemeente in rep en roer. De schrikaanjagende brandklok galmde met doffe slagen over velden en wegen.
De brandweer rukte uit, ieder was in agitatie; de Wel Eerwaarde heer Kapelaan stond op het platdak der pastorie met een verrekijker gewapend naar alle windstreken te turen.
Een ander had een windmolen tot observatiepost gekozen, doch nergens in den omtrek was eenig onheil te bespeuren.
Daarop spoedt men zich naar de kerk, waar het raadsel zou worden opgelost.

Een oud vrouwtje uit Uden, dat te vroeg aan den trein was gekomen, had zich kerkwaarts begeven en was ongemerkt ( door den koster) opgesloten. Toen men haar uit de onvrijwillige gevangenis verloste repliceerde het moedertje: - Ik kon toch den hèlen dag nie in de kerk blieven en daarom dacht ik, 'k zal efkes aon 't zeeltje trekken , dan zal de deur wel opengaon-.

kerkklokken_mill.jpg
De kerkklokken van Mill