Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523


Beste lezers van de website Myllesheem. Voordat wij beginnen met het publiceren van de verhalen van Merlet is het belangrijk dat u weet wat Merlet betekend. Het Merlet is een driemaandelijkse uitgave van de archiefdienst "Land van Cuijk "gevestigd te Grave en gaat over diverse historische gegeven , verhalen en publicaties et cetera over het "Land van Cuijk.
De eerste uitgave van Merlet was in het jaar anno 1964.


DE HERBOUW VAN DE WINDMOLEN TE MILL IN 1523
De Millse molen was door blikseminslag ernstig in verval geraakt. Van het houtwerk waren alleen de molenstandaard met twee steenlijsten een kruisbalk en wat binnenwerk nog in goede staat. Ook hier werd meester timmerman Hubert van Wirdt , zoals gebruikelijk door het domein met de herbouw belast. Behoudens ijzerwerk aanvaardde hij het werk voor 225 Philpisgulden. Claes Roeffs smid te Mill, leverde 2200 zoldernagels, 150 dubbele en 50 enkele scherpelingen, 150 lasnagels, 40 pond aan ijzeren banden voor het rutsel of de spijlenas, 13 pond krammen en bouten , en verder twee deurhengsels, een grote band beneden om se standaard, 15 voet aan ijzerbanden voor de roeden, 2 bouten door het rad en een grendel voor de deur, Wouter Smyt uit Grave zorgde voor 2650 deurnagels, 750 lasnagels , een ijzeren ring om de hals van de as, wegende 75 pond, nog aan de as 38 voet ijzeren banden en tenslotte een nieuwe "guet" of molenijzer. Het gehele herstel van de Millse molen kostte 306 gulden en 9½ stuiver.
Jammer genoeg woei de molen al in 1558 om. Men zal toen weer een nieuwe molen hebben gebouwd, Ook vroeger vergden molen veel onderhoud en nagenoeg iedere eeuw vond vervanging plaats.

auteur, streekarchivaris de heer H. Douma †
Uitgave Merlet december 1976

Bron A.R.A. Brussel
Rekenkamer np26 432