Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524


EEN NIEUWE ROSMOLEN TE MILL IN 1524
De Geldersen hadden in hun verzet tegen de Habsburgse macht de Millse rosmolen tijdens strooptochten in brand gestoken. Stadhouder Floris van Egmond gaf bij zijn algehele restauratie van de Cuijklandse molens aan de burger Jan Blomert te Grave opdracht het hout te leveren voor een nieuwe rosmolen te Mill, staande vlak naast de windmolen. (zie Merlet nr. 1.).
Wouter de Smyt uit Grave zorgde wederom voor het ijzerwerk, te weten 450 lasnagels, 200 zoldernagels, 250 planknagels, 26 voet aan ijzerbanden om het grote rad, krammen, bouten, schenen, hengsels en haken voor de deuren, twee bouten door het "ruessell ", nog twee ijzeren schenen, boven in de koning een ijzeren pin, de pan onder de koning met een klopijzer wegende 33 pond, een ijzeren spil, een "guet "of molenijzer en een pan onder de spil wegende 62 pond.
Het moet wel een behoorlijke grote rosmolen zijn geweest. De post eindigt met "vanden rutzelschijnen to bijnden verdient XXX st." De totale kosten bedroegen 98£ 18 st. en 6 den.

Auteur , streekarchivaris H. Douma †
Uitgave Merlet1977 1e halfjaar

Bron A.R.A. Brussel
Rekenkamer no 26 432

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig