Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524


EEN NIEUWE ROSMOLEN TE MILL IN 1524
De Geldersen hadden in hun verzet tegen de Habsburgse macht de Millse rosmolen tijdens strooptochten in brand gestoken. Stadhouder Floris van Egmond gaf bij zijn algehele restauratie van de Cuijklandse molens aan de burger Jan Blomert te Grave opdracht het hout te leveren voor een nieuwe rosmolen te Mill, staande vlak naast de windmolen. (zie Merlet nr. 1.).
Wouter de Smyt uit Grave zorgde wederom voor het ijzerwerk, te weten 450 lasnagels, 200 zoldernagels, 250 planknagels, 26 voet aan ijzerbanden om het grote rad, krammen, bouten, schenen, hengsels en haken voor de deuren, twee bouten door het "ruessell ", nog twee ijzeren schenen, boven in de koning een ijzeren pin, de pan onder de koning met een klopijzer wegende 33 pond, een ijzeren spil, een "guet "of molenijzer en een pan onder de spil wegende 62 pond.
Het moet wel een behoorlijke grote rosmolen zijn geweest. De post eindigt met "vanden rutzelschijnen to bijnden verdient XXX st." De totale kosten bedroegen 98£ 18 st. en 6 den.

Auteur , streekarchivaris H. Douma †
Uitgave Merlet1977 1e halfjaar

Bron A.R.A. Brussel
Rekenkamer no 26 432