Merlet; De watermolen van Mill anno 1310


Het oorkondeboek van J. de Fremery meldt ons onder nummer 136, dat er eens in Mill in het jaar 1310 een watermolen stond. De molen werd in het jaar door de Heeren van Cuijk afgestaan aan de kloosterlingen van de abdij Marienweerd (Norbertijnen), de abdij die te Mill actief was. Jammer genoeg werd in de oorkonde de exacte plaats niet genoemd. De Latijnse tekst vermeldt slechts; SITUM APUD MYLLA,wat betekend: GELEGEN BIJ MILLE.
In de tekst staat bovendien dat op het terrein van de watermolen en de meerstal(is peelven) de watermolen vervangen mag worden door een windmolen. Het is ook bekend dat in 1361 de abdij in haar molenrecht werd bevestigd en dat de watermolen in 1382 na verpanding uit de geschiedenis van de abdij verdwijnt.
Waarschijnlijk is de watermolen na de verpanding weer in handen gekomen van de Heeren van Cuijk, vervolgens afgebroken en is er een wind -en rosmolen gebouwd op de Molenheide in opdracht van de Heeren van Cuijk.

watermolen.jpg
Aandrijfmechaniek van een watermolen waaronder het scheprad (jaartal onbekend plaats en naam watermolen onbekend.)

Het is ook bekend dat beide molens bestemd waren voor de bewoners van Mill, Sint Hubert en Wanroij en dat men was verplicht het graan daar te laten malen ( banmolens).
De molenheide zou voor plaatsing gekozen zijn vanwege de centrale ligging tussen de 3 genoemde plaatsen. Ter uwer oriëntatie de Molenheide is gelegen aan de huidige Wanroijse weg, waar thans een industrieterrein is. Ook ligt er daar een kerkhof en een rotonde.

Bij het zoeken naar de plaats van de watermolen heeft gestaan, hebben we met drie voorwaarden te maken: 1). de ligging bij Mill; 2). de ligging bij een meerstal(peelven); en 3). de noodzakelijkheid van stromend water (beek). Aan deze drie voorwaarden wordt slechts voldaan in westelijk Mill het gebied de Meeren en wel of nabij de Dellenweg, of nabij de Koestraat, of nabij de boerderij de Paddenhool, of nabij de samenkomst van de Groote en Kleine Beek . Het is jammer , dat door de aanleg van de spoordijk rond 1872 het rechttrekken en uitdiepen van de beek (Defensiekanaal rond 1935), de aanleg van de Peel-Raamstelling ( loopgraven, kazematten et cetera rond 1935) en wijzigingen in het landschap het exacte punt , de exacte locatie van de watermolen waarschijnlijk nooit gevonden zal worden.

watermole2n.jpg
Nog een afbeelding van de aandrijftechniek en het scheprad van een watermolen(Het jaartal, plaats en naam van deze watermolen is ook onbekend).


Watermolen__oploo.jpg
Afbeelding van een watermolen in de buurt . Dit is D'n Oliemeule te Oploo in 1725 gebouwd en de aanbouw stamt uit 1780. De watermolen staat in Oploo aan de beek de Oploosche Molenbeek, ook wel Vloet genoemd. Zie voor meer informatie de website ; watermolen Oploo

Verschillende malen hebben wij het gebied van westelijk Mill ( zie onderstaand kaartje) bezocht zowel in een droge als natte periode. Steeds constateerden wij erg natte grond, heel veel smalle en brede sloten en restanten van meerstallen en dellen. De naam Dellen ( met meervoud van dal in het dialect) wijst op laagten in het landschap waar het water vaak bleef staan als gevolg van een leemachtige ondergrond.
Een oude landkaart vermeldt ook het Pannehuis in de Voorpeel (eigenaar Thelosen) in westelijk Mill en het is niet uitgesloten dat dit pand in vroeger tijden gediend heeft als herberg ( bij de watermolen) waar de landbouwers konden wachten op het malen van het graan, even konden buurten, et cetera.
kaart_de_Meeren_Mill.jpg
Daar waar "Meeren" is aangegeven , heeft ongeveer de watermolen gestaan.

Het verschil in hoogte tussen de Meeren en het oostelijk gelegen Mill is enkele meters. Het verschil in hoogte tussen de Meeren en de Roijendijk, noordelijk van Mill, is ruim zes meter. Het verschil toont duidelijk aan dat de beken in westelijk Mill stromend in noordoostelijker richting , vroeger een behoorlijke stroomsnelheid hebben gehad en dus het scheprad van de watermolen gemakkelijk gemakkelijk draaiend konden houden.

Bron: De Heer Gerard van Hout .
Merlet: Uitgave van de Historische Kring Land van Cuijk.

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig