Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.


WONINGNOOD IS NA DE OORLOG VOLKSVIJAND NUMMER 1 OOK IN MILL.

noodwoning_groesbeek.jpg
noodwoning na de oorlog 1940-1945 te Groesbeek

Als de Tweede Wereldoorlog is afgelopen, krijgt Nederland een nieuwe vijand: woningnood. Het wordt volksvijand nummer 1 genoemd.
Veel woningen zijn in de oorlog vernield, er is een geboortegolf en er is een tekort aan materiaal en bouwvakkers. Tussen 1945 en 1948 ligt de woningbouw zo goed als stil. Dat jonge, pasgetrouwde stellen gaan inwonen bij familie, wordt eerder regel dan uitzondering. Ook voor alleenstaande is het bemachtigen van een huisje moeilijk. En lukt dat wel, dan worden ze door "Den Haag" niet alleen verplicht om "vrijgezellenbelasting" te betalen, ze kunnen ook gedwongen worden om vreemden in huis te nemen.

Ook in Mill en Sint Hubert is de nood in die jaren onverminderd hoog. Het gemeentebestuur probeert toestemming te krijgen voor de bouw van noodwoningen, maar de bureaucratie is weerbarstig. Als de gemeente wel toestemming krijgt voor vier noodwoningen blijken die al vergeven te zijn aan en gebouwd door de firma Van Hout , op eigen terrein. De gemeente gunt de arbeidersgezinnen die daarin een plekje krijgen, dat dak boven hun hoofd echt wel, maar betreurt dat het niet allemaal inwoners van de eigen gemeente zijn.
De gemeente krijgt ook verzoeken om hulp van buitenaf. Het Districtsbureau Verzorging Oorlogsslachtoffers (DBVO) vraagt of Bosschenaar Gerard Kuijs( 36), wiens gezin uit zeven personen bestaat, die zelf uit een Duits concentratiekamp is gekomen een noodwoning in Mill kan krijgen. De man woont tijdelijk in Mill met zijn gezin op de zolder van zijn schoonmoeder, de weduwe Van der Heijden. Maar dat is geen doen. De zolder is woon- en slaapkamer tegelijk, en gekookt kan er niet worden. Deze woongelegenheid is uit hygiënisch oogpunt ontoelaatbaar en spot met iedere beschrijving, aldus het DVBO.

Maar het gemeentebestuur kan niet iedereen aan onderdak helpen. En dus zoeken Millenaren zelf naar oplossingen. Ze timmeren huisjes in elkaar of verbouwen kippenhokken tot woningen. Dat mag allemaal niet, maar het gemeentebestuur ziet het door de vingers. Er zijn immers geen alternatieven.
Die zijn er ook nog niet als in 1952 directeur J. Arts van de Dienst Gemeenteraden Land van Cuijk in een brief de bouw van een illegale noodwoning meldt. Ene Van den Heuvel heeft in het duister van de nacht een huisje getimmerd aan de Schippersweg. De directeur vindt dat er moet worden opgetreden, ook tegen alle andere illegale bouwsels. Volgens hem zijn er inmiddels woningbouwpremies en kun je goedkope bungalows bouwen.
B&W doen er weinig tegen, tegen de illegale bouwsels. Als Arts zes jaar later een inventarisatie inlevert, gaat het om niet minder dan 75 illegale noodwoningen, sommige zijn zelfs onbewoonbaar verklaard. Het blijft een hardnekkig verschijnsel. In 1965 wonen er nog 53 Millse gezinnen in zelf gefabriceerde huisjes en verbouwde kippenhokken. De volksvijand is nog niet voorgoed bestreden.

onbewoonbaar_verklaarde_woningen_mill.gif
Woningen aan de Domeinenstraat, naast de Timmerfabriek van Vermeulen van weleer.
Foto Wiest van Leeuwen/Provincie Noord-Brabant, collectie BHIC pnb001042546.
schets_oude_timmerfabriek_Jansen_en_Vermeulen.jpg
schets van de oude timmerfabriek Jansen en timmerfabriek Vermeulen

huurcontract_woningbouwvereniging_Mill.jpg
huurcontract_woningbouwvereniging_2__Mill.jpg
Een huurcontract uit 1953 van Woningbouwvereniging "St. Willibrord" Mill en St. Hubert

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig