Abdij Marienweerdt Beesd


Abdij Marienwaerdt Beesd


kasteel_Marienwaerd_Beesd.jpg
kasteel Marienwaerdt te Beesd.

De al oude abdij Marienweerdt.
In augustus 1993 bezocht de heemkundekring Myllesheem het landgoed Marienwaard bij Beesd aan de Linge. Daartoe uitgenodigd door de heer en mevrouw Verschuer, eigenaars van de Marienwaard, waarin het herenhuis in de 18e eeuw op de restanten van de oude abdij fundering is op gebouwd. Alleen in het souterrain zijn nog herinneringen aan te treffen namelijk een gewelfd plafond en gemetselde stookplaats, waarop in de 12e eeuw broeder-kok de maaltijden bereidde voor de talrijke geestelijke broeders .
Met geen andere gemeente is Marienweerdt meer verbonden dan met Mill. Niet alleen is Marienweerdt de enige en oudst bekende bron (1156), waaruit het historisch ontstaan van Mill blijkt, ook de uithof Mylle en Halle ( Langenboom) was een belangrijke en rijke dependance voor de abdij. Ook Grave, Cuijk en Zeeland hebben alle drie iets met de abdij te maken, getuige de straatnaamgeving en diverse toponiemen. Mill heeft met recht en rede, haar gemeenschapshuis( voormalig) als een erezaak vernoemd. Voorts mag hier vermeld worden , dat Mr. O.W.A. Baron van Verschuer geen onbekende is in onze gemeente, hij is namelijk jarenlang rentmeester geweest van het Kroondomein , de voormalige geestelijke goederen van de Abdij. In verband met dit alles had de heemkundekring een pre om het landgoed en herenhuis te bezoeken.
Het echtpaar Verschuer heeft ons zeer gastvrij ontvangen en stelde er prijs op hoogstpersoonlijk de excursie te leiden. Op bijgaande foto ziet u leden van Myllesheem bij de tuinzijde van Marienweerdt.

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig