Weemhofweg Mill


Kroondomein-Hoeve De Weemhof.Weemhofweg_Mill.jpg

Kroondomein Hoeve De Weemhof.
In een provocatie van Lodewijk de Vrome zoon van Karel de Grote te Aken , rond het jaar 850, werd vastgesteld, dat een Pastoor zich moest vestigen op een Widen Heem, een Weem, dat wil zeggen gewijde aarde, een perceel grond, dat de parochie hem zou schenken.

De herder trouwde als het ware met zijn parochie en ontving zo de bruidsschat. Het stuk grond moest zo groot zijn, dat het met 2 ossen bewerkt kon worden, omgeven door een meerstal, een viswater, want de herder had nogal m
wat vastendagen!
Bovendien moest er plaats zijn voor de pastorie. Daar komt de naam Ween vandaan. Helaas is de Weemhof rond 1910 afgebroken. Deze was gelegen bij de achteruitgang van het huidige hockeyveld., in de hoek, waar de eikenboom staat met de uitkijkpost uit 1940 aan de Weemhofweg.

In 1821 was Peter Jans Weem hier pachter, opgevolgd door Johan Weemen. In 1827 en Wilhelmina Weemen van den Hof in 1851. De laatste pachters zijn Pèt Weemen en Gerardus Meulepas in 1863 en 1910.
De familienamen: Weemen, Peters-Weem (Haps), Jans Weem, Hendriks-Weem ( Sambeek ) en Van de Weem, zijn allemaal afkomstig van deze boerderij.
Voorvaderen van deze families hebben hier met noeste vlijt de grond bewerkt en hopelijk voor anderen en zichzelf soms geoogst, van wat zij zaaiden.

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig