Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955


Hof ten Hove anno 1326

Hof_ten_Hove_Langenboomseweg.jpg
Hof ten Hove anno 1993

Waarschijnlijk was het goed toeven bij de paters en broeders van Marienweerdt, hier in Mill, in het zuiden des lands. Dat de abdij hier vruchtbare boerderijen bezat, was een voldongen feit. Daarom komen er in genoemde periode klinkende namen voor in de rij van de pastoors van Mill; Theodorus Speulre, Johannes Braetbeke en Floris van den Cattenbergh waren opmerkelijke figuren.
Er waren zelfs pastoors, die door het kapittel tot abt werden gekozen, maar daarvan afzagen en liever pastoor in Mill bleven. Dat waren nog eens tijden en de Hof Pisla waar de eerste geestelijken woonden omstreeks 1156 moet dan ook ongetwijfeld de Hof ten Hove zijn geweest.
La van het woord Pisla, duidt op huisplaats en Pisla zou dan te maken hebben met een plaats aan een beekje, een Pisley. Bij Xanten in Duitsland , waar rond het begin van onze jaartelling, romeinse beschaving was, loopt een beekje, van die naam, een stroompje, dat vroeger uitmondde in de Rijn.

Dat het goed toeven was in Mill, bleek voor de tweede keer in de historie, toen Vrouwe Johanna van Cuijk in 1399, na afstand gedaan te hebben van haar rechten, zich vestigde (hoogst waarschijnlijk) op de Hof ten Hove. Zij bekostigde een eigen kapelaan en mogelijk is de kapel Maria ten Hove haar hofkapel geweest. De parochie met kerk aan de Hoogstraat tegenover de Groote Prins bestaat dan 75 jaar.


Mevrouw_Van_den_Hof_met_kinderen_Van__Nispen_tot_Sevenaer.jpg
Mevrouw Van den Hof met kinderen van Van Nispen tot Sevenaer

Vanaf 1933 tot 1955 was deze villa , Hof ten Hove , de ambtswoning van de burgemeester van Mill. Weliswaar met een interim periode , toen in 1940 het oude pand door oorlogshandelingen werd verwoest.
In 1941 betrok Jhr. Mr. Carel van Nispen tot Sevenaer opnieuw het herbouwde pand, waarvan het eigendom toebehoorde aan de familie Van den Hof.

Op bovenstaande foto Mevrouw Van den Hof met de twee zoontjes van de burgemeester, Paul en Christiaan. Paul was later advocaat in Den Haag en Christiaan werd pater in Caïro.

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig