Vorleweg Mill


Vorleweg te Mill

Vorleweg_Mill.jpg

Vorleweg, deze naam is afkomstig van de Bouwhof ten Voerlaer. Laer (laar) is een oude benaming voor een open plek in het bos. Zo kan de naam Voerlaar uitgelegd worden als een open plaats in het bos.

Dat de naam als familienaam in Mill veel voorkomt is te danken aan Maria Dominicussen, de weduwe van Lambert Peters, die de Vorle Hoeve bewoonde en in 1826 officieel voor haar kinderen Johan, Pauline, Martien en Maria , de naam Van de Vorle als familienaam aanneemt en dit bij de Burgerlijke Stand in de Gemeente Mill laat registreren.

Later zijn er andere pachters op deze kroondomein boerderij gekomen, onder andere de familie Ermers, waarvan de naam ook vaak met De Vorle in verband wordt gebracht.


Boerderij__Kroondomein__Vorleweg.jpg
Kroondomein Vorle-hoeve anno 1949

Pastoor Michiels, in de 19de eeuw parochieherder van Mill, noemde alle Kroondomein-boerderijen: de Prinsenhoeven. Oorspronkelijk waren deze eigendom van Abdij Marienweerdt. We moeten dan ook teruggaan naar 1331. als Jan van der Voerlaer het onroerend goed Ten Voerlaer verkoopt aan genoemde abdij.
Waarschijnlijk had hij geen opvolgers, de naam Van de Voerlaer komt later in de parochiegegevens ook niet meer voor. Als eerst pastoor van Vierlingsbeek staat nog in 1374 een Gerardus van de Voerlaer vermeld zonder verdere aanduiding.

De acte waarbij de verkoop bevestigd wordt bevat als getuigen Arnoldus Meulepas, scultetus in Mylle "schout te Mill "en andere ingezetenen.
De schout (ook schult, schulte, scholtis, gelatiniseerd tot scultetus) was een ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde. Zijn taken varieerden naar tijd en plaats.
Bovenstaande luchtfoto dateert uit 1949. De boerderij is dan nog niet verbouwd en gemoderniseerd. Direct valt op het mooie rieten dak met ingebouwde dakkapel, 6-ruits ramen met vensters en de waterput, rechts in beeld, completeren het geheel.
We troffen dit fraaie portret aan bij Riek van de Burgt-Ermers, Riek van de Vorlese Janus.

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig