De Nieuwenhof Mill


Boerderij De Nieuwenhof Mill

boerderij_de_nieuwenhof_.jpg

Kroondomein-Hoeve de Nieuwenhof.
Toevallig maken wij kennis met een boedelverdeling uit 1735 ( erfmagescheyd R.A. 561 ) de naam Nieuwenhof als geslachtsnaam staat vermeld. Ook hier blijkt weer, dat alle kroondomeinpachters in vroeger tijden met elkaar verwant waren.
Zo bleek op de genealogische Familiereünie in oktober 1992 in zaal Van de Vorle te Mill dat de Schepen-zonen als pachters van de Vorle en De Vloet, goed waren ondergebracht.
Maar zij niet alleen, ook de schependochter ( zuster ) Catharina van Jan Derck van de Vloedt, getrouwd met Lambert Peter Nieuwenhof bezat als pachter de domein hoeve van dezelfde naam.

Tot laat in de 18e eeuw heeft deze bemiddeling door de dorpsbestuurders geduurd. Daarna werden de domeinen bij openbare inschrijvingen verpacht. Op de Nieuwenhof was de familie Van Gemert lang heer en meester , hadden familiebanden met de Kapelhof ( nu eigendom Honig ) beter bekend als de Eerste Halve Hof ten Hove en de andere Halve Hof ten Hove waar nu Jilessen woont.
Op de Nieuwenhof waren ook de familiebijeenkomsten , in november de slachtmaand. Men noemde dat de Spinning.
Er werd dan eigen gebrouwen bier gedronken en worstkoek gegeten. Deze boerderij is ideaal gelegen met veel bebossing op het noorden, ter afscherming van koude winden. Men beweert dan ook, dat zich hier in vroeger dagen een soldaten kampement heeft opgehouden.
Amateur archeologen hebben aan de zuidzijde van het bos achter de tennisbanen , veel gevonden, dat daarmee in verband kan worden gebracht. Myllesheem hoopt nog eens nader terug te komen op de vondsten.

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig