Hof den Paddenhool aan die Groes


Hof den Paddenhool aan die Groes

Lindenboom_aan_de_Paddenhool.jpg
Lindenboom bij de voormalige kroonboerderij de Paddenhool.

De Paddenhool is een verdwenen boerderij van de Kroondomeinen. Alleen de weg, die er naar vernoemd is, bestaat nog en.... de eeuwenoude lindenboom.
Op de kadasterkaart van 1812 was er nog niks mis mee. Boerderij met schuur een weggetje tussenin, zoals gebruikelijk, dat Van de Vorle naar de Nieuwenhof liep. Dit pad is in het veld nog duidelijk waarneembaar.
Eigenlijk zijn er in Mill, behoudens in de bossen, nergens mooiere wandelwegen, dan rondom de kroondomeinboerderijen.

Er is weinig bekend omtrent de tijdstippen, dat De Paddenhool is gebouwd en verdwenen. De toevoeging, aan Die Groes, betekent, dat de gronden aan de Groespeel, de gemeenschappelijke weiden, grensden. Verder is er nagenoeg niets bekend over het uiterlijk van de gebouwen en ook weinig over de bewoners.
Volgens een staat van de rentmeester uit 1821 was op dat moment een Theodorus van den Bogaard pachter. Er is nog één aanknopingspunt; dat zijn de erven van Paddenhoolse Hannes, mogelijk was Johannes Thoonen de werkelijke naam.

Myllesheem nodigt graag informanten uit hun verhaal te doen en herinneringen op te halen omtrent de historie van deze bijzonder fraai gesitueerde bouwhoeve.
info@myllesheem.nl

De publicaties over de kroondomein-hoeven zijn aanleiding geweest tot soms uitvoerige discussies. Vooral tussen de nazaten van voormalige pachtboeren.
De Eeuwenoude Lindenboom ", die bij de Paddenhool genoemd wordt, en thans nog de locatie van de hoeve aangeeft, kan hoogstens of bijna één eeuw oud zijn Hij moet gepland zijn in 1880 of 1898 bij de geboorte of de kroning van Koningin Wilhelmina.

Paddenhool.jpg

Nog in onze tijd werd deze boom de Willemien genoemd. De rentmeester in die dagen, verrichte de officiële handeling, en ergens moet op gebruikelijke wijze een herinnering, mede zijn ingegraven. Verder moeten wij dit als vaststaand aannemen van die mensen, want zij zijn Myllesheem de historische cultuurdragers.

Zo wordt verteld over de "pluksekuul ", waar bieten werden gewassen en die als een tweede Abreuvoir, een kwel, drenkkuil voor vee in het landschap zou hebben gelegen.
Volgen de overleving is de naam Paddenhool een verbastering van Padel hof of Pedel hof, hetgeen inderdaad mogelijk kan zijn, omdat in oude folianten( groot dik zwaar boek folioformaat) soms sprake is van Pedels, als oppervlaktemaat voor peelgronden.

Tenslotte nog dit; Paddenhoolse-Hannes heette niet Van den Boogaard of Thoonen, maar Hannes van den Hof, die samen met zijn zuster pachters waren van de hoeve. Bovendien was hij peelmeester, armenmeester en kerkmeester.

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig