Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill


Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill

Een_wandeling_door_de_Willibrorduskerk_te_Mill.jpg
Tekening van Kees Bastiaans.

plattegrond_Sint_Willibrorduskerk_Mill.jpg

Leuk dat u even bij ons aankomt. Daarom hartelijk welkom.
Kijkt u eens op uw gemak rond of ga er even bij zitten om dit schitterend gebouw in neogotische stijl te bewonderen.
Wij zijn er de vorige generaties dankbaar voor omdat zij vanuit hun geloof in nauwe samenwerking dit monumentale gebouw wisten op te trekken.
Het gebouw straalt een oase van rust uit, die uitnodigt tot gebed en bezinning tot de viering van de liturgie en het beluisteren van concerten.
De strakke heldere kleuren verhogen de wijdingsvolle sfeer en geven een weldadige en ingetogen indruk aan dit neogotische gebouw.
Het priesterkoor met de lijdende Christus, het tabernakel met de koperen kroon en het offeraltaar zijn duidelijk het centrale rustpunt.
Sta daarom even stil bij het mooie van onze kerk. Wij wensen u veel lees - en kijkplezier.
Mill, 2005
Ad van der Meijden
pastoor


kerk_mill_1900_door_Flosse_Tegelen.jpg
schilderij van Flosse Tegele Anno Domino 1900

PAROCHIE KERK HEILIGE WILLIBRORDUS MILL.
Door de hoofdingang of zijdeuren onder de imposante toren, die midden vóór de kerk is gebouwd, en zichtbaar is tot in de verre omgeving, betreedt u het kerkgebouw.
Vanuit welke hoek men ook kijkt, steeds weer komt de 55 meter hoge toren op het netvlies.
Ook als het donker is, want sinds een aantal jaren staat deze prachtige kerk in het volle licht van de schijnwerpers. en terecht!

ONTMOETINGSRUIMTE.
Alvorens u deze gewijde ruimte binnen gaat, komt u allereerst in de ontmoetingsruimte die in 2001 werd gebouwd.
In deze ruimte bevindt zich rechts naast de ingang een plaquette: een herinnering aan het feit dat op 10 mei 1940 dertien burgers en enkele honderden gevangen Nederlandse militairen in de kerk werden geïnterneerd en op Pinksterdag 12 mei weggevoerd naar Duitsland.
(Zij keerden terug) Ibis et Redibis … Gij zult gaan en wederkeren Numquam Peribis in Bello...Nooit zult gij ten ondergaan in oorlog.

Aan weerszijden van de toegangsdeur tot de kerk zijn 2 gebrandschilderde glas-in-lood ramen aangebracht.
Het ontwerp is gebaseerd op de gedachte, dat een kerk een ontmoetingsplaats is tussen hemel en aarde en een ontmoetingsplaats tussen mensen. In de ontmoeting tussen hemel en aarde worden gezien vanuit een menselijke maat, hemel en aarde zijn zoals wij deze in gedachten hebben of bedenken.
Hemel en aarde worden uitgebeeld door gekleurde cirkelsegmenten . In beide ramen ziet u een tekening ingebrand samen verbeelden zij Gods volk onderweg.
De zichtlijnen door de hoofden van beide groepen ontmoeten elkaar op ooghoogte in de dubbele deur tussen kerk- en ontmoetingsruimte, waardoor (even ) elke passant deel wordt van dit trekkende volk. De ramen werden tegelijk met de bouw van de ontmoetingsruimte geplaatst in 2001 en ontworpen door Muller-Art glazenier uit Langenboom.

GESCHIEDENIS.

Met de bouw van de Willibrorduskerk werd begonnen zonder de zijvleugels in 1877 en in gebruik genomen in 1881.
De neogotische kruisbasiliek is een ontwerp van architect en bouwheer C. van Dijk.
Onder neogotiek wordt een 19e -eeuwse stroming in de bouwkunst verstaan, die zich heeft laten inspireren door de Middeleeuwse gotiek. Een kenmerk van de neogotische bouwstijl was het bepleisteren en beschilderen met bijbelse taferelen van de muren in de kerk en afbeeldingen van heiligen en voorzien van veel heilige beelden.
Zo ook hier. Maar in de jaren vijftig van de vorige eeuw werd het interieur wit geschilderd en de beelden van de pilaren verwijderd. Door wijzigingen in verband met de nieuwe liturgie werd tijdens het 2de Vaticaans Concilie het priesterkoor veranderd en in 1990 werd de kerk wederom geschilderd: acht verschillende kleuren werden aangebracht. Het onderste gedeelte van de achterwand van het priesterkoor werd schoon gemaakt.
In 1939 werden aan weerszijden van het priesterkoor twee dwarsarmen gebouwd door architect M. van Beek, die nogal afwijken van de bouwtrant van Van Dijk.

HET PRIESTEKOOR
Twee machtige pilaren begrenzen het priesterkoor met twee beelden: Links: Sint Willibrordus. Dit beeld was vroeger een onderdeel van de preekstoel.
Rechts: Sint Jozef. Dit beeld is afkomstig van een nis aan de buitenmuur van de kapel van het voormalige klooster van de zusters Franciscanessen.
Tegenwoordig ligt de nadruk bij het vieren van de eucharistie op het vieren van lijden, dood en verrijzenis van Christus in de vorm van een maaltijd. Daarom heeft het altaar de vorm van een grote tafel.

Links en rechts van het altaar de ambo (lezenaar) en het processiekruis. Op de deuren van het tabernakel staan 2 engelen met de woorden: "Sanctus , sanctus sanctus...heilig, heilig, heilig, Dominus Deus Sabaoth... De Heer, de God der hemelse machten"

tabernakel_kerk_mill.jpg
Het tabernakel

Achter in de kerk bevinden zich twee biechtstoelen, voorzien van reliëfs die de parabels voorbeelden van: de goede herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen (rechts) en de verloren zoon , die terugkomt naar zijn vader (links).

In de zijbeuken hangen, op linnen geschilderd, 14 kruiswegstaties. "De kruisweg " die het lijden en sterven van Christus verbeelden ( 19de eeuw ).

Verder hangen er aan de linker muur 5 processievaandels met de Blijde Geheimen en aan de rechter muur 5 processievaandels met de Glorievolle Geheimen van Maria, zoals deze genoemd worden in het Rozenkransgebed.

DE RECHTER ZIJVLEUGEL: MARIA-EN DOOPKAPEL.
Boven de deur naar de sacristie staat het beeld van de Heilige Gerardus Majella ter herinnering aan de Millse bedevaarten naar Wittem. In deze kapel worst Maria vereerd als Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand en worden de kinderen gedoopt.

Gedachteniskruisjes overledenen.
Een houten Calvariebeeldengroep, Christus aan het kruis met daaronder Mara en Johannes. Deze Calvariebeeldengroep stond voor 1939 achter in de kerk bij de doopvont.
Hier bevinden zich de kruisjes van overledenen parochianen en een map met de namen en de tekst van het gedachtenisprentje.
De kruisjes blijven hangen tot 2 november, Allerzielen, en worden daarna aan de familie teruggegeven.
Links hangt een icoon van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, kopie van de icoon in Rome.

Doopvont en gebrandschilderd raam.
In 1976 bestond de parochie 650 jaar.( ( zie tevens onder de rubriek historie van deze website en ga naar: De kerk in Mill door de eeuwen heen , alsmede De kerk van de H. Willibrordus te Mill.)
Ter gelegenheid hiervan werd door de parochianen een gebrandschilderd raam geschonken. Het is een ontwerp van de Millse kunstenaar Kees Bastiaans.
In het raam ziet u een afbeelding van Maria met Kind, de Heilige Willibrordus met de huidige kerk op zijn hand, rechts onder de vroegere kerk en links onder, de kapel van Maria ten Hove. (ruïne).

maria_kapel_na_renovatie.jpgHuidige gerestaureerde Mariakapel ten Hove.

Voor het raam is de doopvont geplaatst, die voorheen in de kerk stond. Het deksel is bezet met sierstenen.
Hiernaast bevindt zich een altaar met daarachter een corpus, een frontale, lijdende Christus met gestileerde doornenkroon en klassieke kou rosachtige haardracht. Het gezicht geeft een ingehouden , waardig lijden weer.
Het is één van de weinig lijdende Christusfiguren die Niel Steenbergen maakte. De triomferende Christus naar Byzantijns voorbeeld had zijn voorkeur. ( Niel Steenbergen, Penningkunde en beeldhouwer, 1911-1997).
Rechts ziet u een beeld van de moeder van smarten. Piëta, Maria met het dodo lichaam van Jezus op haar schoot.

Mariakapel
Hier tegenover bevindt zich de Mariakapel met een beeld van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Meestal is dit een geschilderde icoon zoals bij de gedachteniskruisjes. Voor het beeld staan twee oude bidstoelen, waarvan een met het Pauselijk Wapenschild. Het wapen is van paus Gregorius XVI (1831-1746).
Tegen de muur naast de kapel van Maria van Altijddurende Bijstand hangt een schilderij voorstellend: De neerdaling van de Heilige Geest (duif) in de gedaante van vurige tongen over de Apostelen, samen met Maria en nog enkele Jezusgetrouwen bijeen op het Pinksterfeest. In de rechterhoek ziet u een beeld van het Heilig Hart.

Het leven van de Heilige Willibrordus.
Midden in de kapel staat een kast. Hierin zijn de panelen van de vroegere preekstoel verwerkt. De panelen geven de hoogtepunten uit het leven van Willibrordus weer.
• Willibrordus(Benedictijnermonnik) met zijn gezellen komt per schip aan in Nederland vanuit Engeland.
• Willibrordus wordt in 695 in Rome door paus Sergius I tot bisschop van de Friezen gewijd.
• Willibrordus verkondigd het geloof.
• Willibrordus vernietigd heidense afgodsbeelden.

DE LINKER ZIJVLEUGEL: WILLIBRORDUS KAPEL.

Beeld van de Heilige Willibrordus (gepolychromeerd; 19e eeuw)

Willibrordus wordt voorgesteld als bisschop met als bekende attributen; een staf, een mijter, een kerkmodel, meestal de Dom van Utrecht, (aartsbisschop) en een vaatje.
Hij werd geboren in 658 in Nort Umbrië (Engeland). Hij kwam in 690 naar ons land en overleed in Echternach. Hier werd hij begraven.

kooster_echternach.jpg
klooster te Echternach

Hiernaast staat een beeld van Maria van Beauraing. Dit beeld in koperen nis, herinnert aan de bedevaarten naar Beauraing vanuit onze parochie.

Het orgel een "Smits orgel".
In 1884 is door Franciscus Cornelius Smits II het orgel, dat uit de vroegere kerk aan de Hoogstraat (huidige acacia hof) afkomstig was, gebouwd door eerdere generaties Smits, uitgebreid en gewijzigd naar een nieuw romantisch klankbeeld met 2 klavieren en een aangehangen pedaal.
Toen kreeg het orgel de huidige kast, gemaakt door timmerfabriek Janssen uit Mill. Al in 1900 werd het orgel vergroot door de gebroeders Smits met 5 nieuwe pedaalregisters en zo ontstond een vrij pedaal. ( het pedaal kreeg eigen stemmen).
Zo ontstond een instrument met 25 registers, rond de 1500 pijpen, in lengte variërend van nog geen centimeter tot 5,50 meter.
Grote schade aan het orgel en toren, veroorzaakt door een zware regenbui, was in 1962 aanleiding voor een restauratie door de gebroeders Vermeulen mede op advies van de Eindhovense organist Hub Houet.
De klank van het orgel werd toen naar de smaak van de tijd aangepast en helderder gemaakt. Gelukkig heeft het instrument zijn nobele karakter nog steeds bewaard.

Boven de ontmoetingsruimte bevindt zich links een gepolychromeerd gekroond beeld van Moeder Maria met het Kind (19e eeuw) en een reliëf van de bruiloft te Cana (1866)
Rechts boven deze ruimte staat een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en tevens een reliëf van de opstanding van Jezus uit het graf (1879).

De klokken.

klokken_1948_Sint_Willibrorduskerk.jpg

Tijdens de tweede wereldoorlog werden de klokken uit de toren gestolen. In 1948 kwamen er drie nieuwe klokken.
De grootste klok ( in het midden van de foto) is de Willibrordusklok. De tweede klok op de foto de rechter is de Mariaklok, en de derde klok de linkse klok op de foto is de Petronellaklok. De klokken wegen respectievelijk 980-589-419 kilo.

gezicht_op_mill_geschilderd.jpg
Schilderij "gezicht op de kerk van Mill" ,vanaf het oude Aldendriel park. Datum en naam van de kunstenaar zijn onbekend

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig