Waaruit bestaat Heemkunde


HEEMKUNDE

Waaruit bestaat Heemkunde?

Vanzelfsprekend hechten wij ons aan een bepaald stukje van onze aarde, namelijk dat waar wij ons thuis voelen. Dat noemt men "heemliefde". Onbekend is onbemind, wat wij liefhebben moeten wij beter leren kennen. Dat gebeurt door de "heemstudie."
Wat schoon en goed is in het uitzicht en in de gebruiken van de streek beschermen, dat noemt men "heemschut.". De drie zaken samen noemt men "Heemkunde."

Heemliefde is veelal aangeboren, maar kan verder ontwikkeld worden. Heemstudie is het beoefenen van de wetenschappen, die ons zowel de mens als het landschap leren kennen van een bepaalde streek. Heemschut is het gevolg van beide voorgaande.

WELKE ZIJN DE VOORNAAMSTE WETENSCHAPPEN VAN DE HEEMKUNDE ?

• De geschiedenis: politieke, militaire, godsdienstige, culturele, rechtskundige economische, sociale.

• De Familiekunde: geslachtskunde, heraldiek(wapenkunde), naamkunde.

• Natuurwetenschappen: aardkunde, weerkunde, plant- en dierkunde.

• Aardrijkskunde: vormingsgeschiedenis van de streek.

• Taalkunde: dialectstudie, plaatsnaamkunde.

• Volkskunde: zeden en gewoonten, legenden en volksverhalen, gebruiksvoorwerpen.

• Kunst: kunstgeschiedenis, oudheidkunde.

HET NUT VAN DE HEEMKUNDE;

• Voor onszelf: ontwikkeling, verpozing, volksverbondenheid.

• Voor de gemeenschap: verrijken van de cultuurwaarden, weerstand van vreemde invloeden, bewustzijn van eigen grootheid.

• Voor het onderwijs: aanvulling van de schoolse wetenschappen.

• Voor de wetenschap: het belang van het detail voor het geheel van de wetenschap, onderlinge uitwisseling van hulpwetenschap en wetenschap.


HEEMKUNDE EN VOLKSKUNDE
Inleiding tot de studie van volkskunde.

• 1. Algemeen begrip:Heemkunde en volkskunde/Beschavingsgeschiedenis; De volkskunde als wetenschap; Het werkterrein van de volkskunde; Verwante wetenschappen bij volkskunde-studie.

• 2 Het begrip volk:Gezin en gemeenschap; Levensmilieu of heem: platteland, agglomeratie en stad; Generaties en gemeenschapsleven.

• 3 Studie aspecten:Geografisch(verspreiding in de ruimte); Historisch(verleden en heden, evolutie); Sociologisch(sociale groepen en cultuurgrond); Psychologisch(mentaliteit of "eigen aard ".)

• 4 Theoretisch basiswerk:Wetenschap der volkskunde, Amsterdam, 1941, 75 blz. , 111.

• 5 Studie van volkskunde:Volkskunde tijdschrift; Volkskunde atlas; Brabants Heem.

HET GEBIED VAN HET HEEM EN VOLKSKUNDIG ONDERZOEK.
Het Heem in de Volkskunde.

Algemene nota: Alwetendheid is onmogelijk. Zoals in andere takken van de wetenschap is de vorser verplicht zich meer en meer tot specialisatie te beperken. Bij het beschouwen van het gebied van de volkskunde dringt die grondgedachte zich op, ook om de belangstellende bij het betreden van dit onmetelijk gebied op geen enkele manier af te schrikken.

Speciale nota: De specialisatie moet in het brandpunt staan van de volkskundige studie van gewestelijke groepen. Zij bepalen zelf de grenzen van het te behandelen onderwerp in het te onderzoeken gebied. Hierbij vergeten wij nooit de samenhang en het verband met andere gebieden in nabije en verre omgeving en hetgeen aldaar over het onderwerp reeds werd geconstateerd en eventueel gepubliceerd.

• A. De mens en zijn behoeften.
• De nederzetting; verleden en heden- woning- voeding- kleding- tooi.

• De economie; ambacht- nering- werktuigen- de evolutie van de dagelijkse gebruiksvoorwerpen.

• Het vervoer; vervoermiddelen -wegen.

• B. De mens en de gemeenschap.
• levenscyclus; gemeenschapsleven van de wieg tot het graf.
• sociale cyclus; gemeenschapsleven van Nieuwjaar tot Silvester
• kalender cyclus
• gemeenschapsleven- vrije tijd - vereniging

De mens en zijn geloog.
• geloof en geloofsuiting
• bijgeloof
• buitennatuurlijke krachten - afweer

De mens en de kunst
• volk poëzie; volkslied - kinderlied
• muziek en dans; volkse instrumenten
• woordkunst; sprookjes- sagen - legenden - anekdoten - moppen

Oude gebruiken in nieuwe vormen
• processie-kermisgebruiken-feestmaaltijden, kerstmis en kerstboom-Sinterklaas-misbruiken, inhalen van pastoor en burgemeester e.d.

De belangstelling voor het Heem, de eigen omgeving en de geschiedenis daarvan, neemt hand over hand toe. Veel kranten en tijdschriften besteden de laatste tijd een aantal artikelen over dit onderwerp, zoals" Myllesheem vertelt" in de Neije Krant van Mill.
Zo ook onze stichting Myllesheem. Onder deze naam tracht een groep Millenaren in hun tot nu toe onregelmatige activiteiten op het gebied van de Millse heemkunde wat lijn te brengen. De groep heeft in het verleden al enige malen van zich laten horen, maar had dan een duidelijk doel nodig om iets te presenteren. om iets te presenteren.
Zo verzorgden zij in 1976 de viering van het 650 jarig bestaan van de Parochie Sint Willibrord. Zij brachten een herdenkingsboekje uit, richtten een tentoonstelling in en presenteerden een klankbord.
In 1980, bij gelegenheid van de veertigjarige herdenking van de slag bij Mill in de meidagen van 1940 werd opnieuw een tentoonstelling ingericht en een herdenkingsboekje uitgegeven.
Tevens is er een fotoboek over Mill gemaakt onder de naam Mill in beeld en herinnering.
Tevens is op dit moment de werkgroep Straatnamen en Gebouwen bezig met de voorbereiding voor een nieuwe uitgave Stratenboek van Mill

Stichting Myllesheem
Mill 29 juli 2023

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig