Tussen de rivieren is het veilig


Tussen de rivieren is het veilig.
Inter Amnes Tuta

Het leven van Jules van de Geijn (1908-1968) belicht door het politiek en maatschappelijk landschap van Maas en Waal en het Land van Cuijk in de afgelopen 20e eeuw.

Tekst Paul van de Geijn
IJsselmuiden, december 2020
Drukkerij van den Berg, Kampen.

secretaris_J._van_de_Geijn.jpg
Jules van de Geijn (1908-1968).

"Tussen de rivieren is het Veilig, Inter Amnes Tuta". Zo luidt de spreuk op het Drutens Ambtsgebouw , de vroegere zetel van het Waterschap en van het Gemeentesecretarie. Een spreuk die model stond voor het nostalgisch verlangen van mijn vader, Jules van de Geijn in zijn laatste levensperiode.
Een verlangen naar het "rustige" Maas en Waal waar hij zich onbekommerd kon wijden aan zijn lessen en de wetenschap.

Jules leven verliep aanvankelijk veelbelovend, maar zijn carrière als gemeentesecretaris van de oude Gemeente Mill en Sint Hubert (1946-1961) eindigde zeker voor iemand met zijn capaciteiten dramatisch.
Weliswaar eervol ontslag maar geen uitzicht meer op een gelijkwaardige betrekking. Natuurlijk hebben Jules eigenwijsheid en zijn onverbloemde kritiek op geparachuteerde bestuurders zeker een hoofdrol gespeeld in de treurige afloop van zijn overheid carrière.

De kroniek bevat ook een politiek-maatschappelijk en landschappelijk kader, waarin Jules levensloop zich afspeelt. De historie en het ontstaan van de karakteristieke landschappen van Maas en Waal, het Land van Cuijk en de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het voor- en naoorlogse Mill, die van invloed zijn geweest op Jules zijn leven.
Want mensen leer je eigenlijk pas goed kennen, als je de omgevingscultuur kent waarin ze zijn opgegroeid.

Bij zijn oud- leerlingen en zijn familie blijft Jules voortleven als de onvermoeibare en ambitieuze leraar, de revolutionaire ambteloze burger en de warme, humoristische en muzikale huisvader met een romantisch verlangen naar het vroegere Maas en Waal.

Mocht u na het lezen van bovenstaande compilatie over het boek "Tussen de Rivieren is het veilig ", geïnteresseerd zijn, neem dan gerust contact met ons op zodat wij u nader kunnen informeren en eventueel het boek bij Paul van de Geijn kunnen bestellen.

Stichting Myllesheem Mill.
info: info@myllesheem.nl

menu

 • Boeken
 • Genealogie dorpsarchief Mill
 • Boer zonder land uit de Brabantse almanak van 1949
 • Brabant in Nederland uit de Brabantse almanak van 1949
 • Hagelkruisen op velden en akkers. uit de Brabantse almanak van 1949
 • Volksgebruiken bij Kerkelijke feesten uit de Brabantse almanak van 1949
 • Plaatsnamen, gehuchten, veldnamen en toponymen.
 • Mill-Anno: uitgave vriendenkring van Myllesheem
 • kerkelijke kalender 1938
 • bijzondere documenten Familie Hermanussen
 • Kerk als gevangenis
 • Molens in Mill
 • Archeologisch onderzoek in 't Kavelt.
 • foto's in de gang Familie Reijnen
 • Maria kapellen in de voormalige gemeente Mill
 • plafond ornament Karstraat 6
 • aankondiging toneeluitvoering 1947
 • Zegelvereniging Mill ca 1960
 • Merlet; De herbouw van de windmolen te Mill in 1523
 • Merlet ;Een nieuwe rosmolen te Mill in 1524
 • Merlet; Opgravingen bij kapel O.L. Vrouw ten Hove te Mill in 1976
 • Merlet; Aanbesteding spits op het koor van de kerk in Mill 1733
 • Merlet; Opsporing verzocht van drekbesmeurders te Mill anno 1743.
 • Merlet; Het aantal auto's te Mill en Sint Hubert in 1914.
 • Merlet; Werktijden van de Gemeentearbeiders te Mill anno 1929
 • Merlet; Vliegdemonstraties op de heide te Mill anno 1911
 • Merlet; Volksgezondheid in het Land van Cuijk in de jaren 1900-1920
 • Merlet; Verslag verontreiniging van een drinkwaterput van de gebroeders Anderegg
 • Toponymen schepenbank Mill
 • Merlet; Geschiedenis van het lager onderwijs in Mill en Sint Hubert in de jaren 1850-1900 inclusief klassenfoto's
 • Merlet; Het spook van Tongelaar
 • Merlet; De watermolen van Mill anno 1310
 • melkcursus in Mill
 • Het dorp Mill en Mill mijn geboorteplaats
 • Van achttien naar één door Geurt Franzen.
 • Woningnood ook in Mill door Geurt Franzen.
 • Bidprentjes
 • Voormalige Boerderij Dolven Bernardstraat
 • Myllesheem vertelt "Zedenverwildering in Mill"
 • Villa Sonnevanck Stationstraat Mill
 • De Hoogveldseweg
 • Abdij Marienweerdt Beesd
 • Weemhofweg Mill
 • Hof ten Hove anno 1326 tot 1648 en anno 1933 tot 1955
 • Vorleweg Mill
 • Frederiksweg te Mill
 • Jaarverslag activiteiten 2022 Myllesheem
 • Van den Bogaardweg
 • Berentsweg
 • De Nieuwenhof Mill
 • Groespeelweg
 • De Molenheide 1812
 • Hof den Paddenhool aan die Groes
 • Een wandeling door de Willibrorduskerk te Mill
 • Waarom Astrologie
 • Waaruit bestaat Heemkunde
 • Sporen van ijzerwinning in het Land van Cuijk
 • Tussen de rivieren is het veilig