Archeologie

Deze werkgroep houdt zich bezig met plaatselijk gevonden archeologische vondsten uit zowel oude als jonge geschiedenis. Zij bezoekt werkterreinen waar sloopwerkzaamheden en rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Zij voert zo nodig veldwerkzaamheden uit na meldingen van bewoners.
De vondsten worden gefotografeerd en gedocumenteerd en vastgelegd in het registratiesysteem Memorix Maior. Ook brengt zij eerder gedane vondsten in kaart en registreert deze.