Bestuur Stichting Myllesheem

Heemkundekring Mill

bestuur_stichting_Myllesheem_Mill__1976.jpg

Heemkundekring Myllesheem is opgericht op 01-06-1975. De officiële naam is "Stichting Myllesheem Mill ". De pioniers en oprichters zijn: Bennie Boffen, Henk Christiaans, Bep Claassens, Marietje Kremers, Paul Moors, Mia Moors-Verheyden, Willy Sweens en Henk van de Weem.

Eigenlijk bij toeval ontstaan en zomaar begonnen, deze Heemkundekring Mill. Bij toeval omdat men ontdekte dat de datum van de Stichting van de Parochie 650 jaar geleden ongeveer samenviel met het 100-jarig bestaan van de laatste nieuwe kerk. Ze zijn begonnen om wat meer te weten te komen van de geschiedenis van de Parochie Mill. Als de heren dan ook bijeen zijn, snuffelen in papieren en dikke boeken, vliegt het "vakjargon" je om de oren en als volslagen leek op dit terrein sta je dan toch wel dom te kijken. Maar langzaam kom je erachter dat dit een onmetelijk groot gebied is, waaruit moeizaam gegevens gezocht moeten worden uit archieven, die vaak helemaal niet geordend zijn. Dat wordt soms zoeken naar een speld in een hooiberg en dan weet je vaak ook nog niet eens hoe de SPELD eruit ziet. Dan moeten allerhande gegevens samen gevoegd worden tot een geheel waarbij dan vaak blijkt dat er toch weer hele stukken ontbreken. Tevens wordt het zoeken ook vaak bemoeilijkt door Taal en Dialect.
De heemkundekring is vooral geïnteresseerd in de oude geschiedenis van Mill van voor 1800. Misschien dat er nog mensen zijn die oude legenden kennen of oude papieren bezitten, zoals tekeningen, brieven e.d. De heemkundekring wil dat graag vernemen. De oudste tot nu toe gevonden brief is van 1156, waarin Bisschop Hendrik II van Luik de Abdij "Marienweerd" toestaat de H. Dienst op haar landgoed "Pisla" te verrichten en de broeders aldaar te begraven.
Er is nog veel te onderzoeken door de Heemkundekring zoals de archieven in de Kloosters van de Norbertijnen te Heeswijk, Leuven en nog vele andere. Een grote wens van de Heemkundekring: de ruïne van de Kapel archeologisch te laten onderzoeken en....en...., als je een keer 'n succesje hebt "aldus dhr. v.d. Weem" heeft het je zo te pakken, dat je er haast niet meer mee kunt ophouden, het is eigenlijk een tik, maar wel een fijne.

anzichtkaart_mill_totaal.jpg

Samenstelling bestuur Stichting Myllesheem.

Per juni 2020 bestaat het bestuur uit:
Voorzitter: Pieter Verstraaten
Secretaris: Bert Veldpaus
Penningmeester: Rob Vloet

E-mail; info@myllesheem.nl


Leden;
Willy Sweens, Huub Hermanussen, Piet Vollenberg, Janneke van Gemert-van Eenbergen, Toon Willems, Julia Kremers-van Eenbergen, Raymond van Putten, Marcel van Erkelens , Peter Goossens ,Broer van Thiel , Cor Derks † , Carolien Geurts van Kessel, Arno van Hout, Paul van de Geyn.

Rekeningnummer: NL69RABO0134323637 t.n.v. Stichting Myllesheem

Beheerder website: Rob Vloet en Raymond van Putten
Webmaster: Raymond van Putten.

COLOFON:

Fotoverantwoording
Archief Stichting Myllesheem, Fotografie Hans Hermsen, archief Heemkundekring Felix Walter Langenboom, archief Heemschut Sint Huybert en archief Heemkundevereniging Amansheem Wilbertoord, Fotografie Ferry Vloet, Mill van toen Toon Willems, Jan Strik architect.

Met dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd bij het tot stand brengen van deze website.

In het bijzonder willen wij de heer Martien Hermsen† en de heer Hans Hermsen ( zoon van Martien Hermsen ) bedanken voor het beschikbaar stellen van hun historisch fotoarchief wat voor Myllesheem van groot nut is geweest voor het publiceren van diverse artikelen op deze website.

Disclaimer
Stichting Myllesheem heeft haar best gedaan om volgens de wettelijke bepalingen te handelen.
Mochten er desondanks personen of instanties menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de Stichting Myllesheem wenden.
Echter ondanks onze zorgvuldigheid kan aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden niet worden aanvaard.

Redactie en vormgeving
Stichting Myllesheem.

MYLLESHEEM IS ER VOOR IEDEREEN
myllesheem_is_voor_iedereen.jpg

.