Fotografie

.

Onderstaande foto's die gemaakt zijn in de gang van Mevrouw E. Reijnen.
De afbeeldingen zijn destijds rond 1900 geschilderd door Hein Martens vader van Arie Martens te Mill.

© Copyright : Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zeist.foto1_gang_reijnen.jpgfoto2_gang_reijnen.jpg


foto3_gang_reijnen.jpg


foto4_gang_reijnen.jpg


foto5_gang_reijnen.jpg

ONDERSTAAND ZIJN DE MARIA KAPELLEN AFGEBEELD ; IN DE VOORMALIGE GEMEENTE MILL EN SINT HUBERT

accaciahof.jpeg

Kapel Acaciahof voor een uitvoerige beschrijving zie verslag de Acaciahof onder de rubriek Historie. Locatie Hoogstraat te Mill
interieur_accasia1.JPG
Interieur Kapel Acaciahof

kapel_kampweg1.JPG
Kapel Kampweg te Mill

interieur_kampweg1.JPG
Interieur kapel Kampweg te Mill.


kapel_langeboom.JPG
Kapel te Langenboom Dorpstraat/Dominicanenstraat


interieur_kapel_langenboom.JPG
Interieur kapel te Langenboom


kapel_maurik2.JPG
Maurik Kapel nabij Campagne van de Jezuïeten De Russendaal te Langenboom, gelegen aan de Kammerbergweg


interieur_kapel_maurik1.JPG
Interieur Maurik Kapel


kapel_sint_hubert2.JPG
Mariakapel Sint Hubert, Pastoor Jacobsstraat.


interieur_kapel_sint_hubert1.JPG
Interieur Mariakapel te Sint Hubert.


kapel_wilbertoord1.JPG
Mariakapel te Wilbertoord, Beelenweg, staat in de bosschages.

kapel_wilbertoord2.JPG
Zijaanzicht Mariakapel te Wilbertoord


interieur_kapel_wilbertoord.JPG
Interieur Mariakapel te Wilbertoord


maria_kapel_na_renovatie.jpg
Onze Lieve Vrouw ten Hove kapel . Kapelweg te Mill. Zie voor een uitvoerig verslag van de kapel onder rubriek Historie ; Kapel onze lieve vrouw ten hove.

interieur_ol_vrouw_ten_hove1.JPG
Interieur kapel Onze Lieve Vrouw ten Hove.

interieur_ol_vrouw_ten_hove2.JPG
Interieur kapel Onze Lieve vrouw ten Hove


kapel_kamp_mill_.jpg
Kapel op het voormalig MOB complex (Graafseweg/Kampweg).

kapel_kamp_mill_interieur.JPG
Interieur ( erg vervallen) van de kapel op het voormalig MOB complex.


prive_kapel_fam._berends_.JPG
Privékapel familie Berends.

PLAFOND ORNAMENT KARSTRAAT 6

Plafond_ornament_karstraat_16.jpg


Plafond ornament in de gang van Karstraat 6 te Mill. Dit ornament is door Hein Martens en de toen nog jonge Kees Bastiaans geschilderd, rond 1920. (exact jaartal tot nu toe nog onbekend). Als men de beschildering goed bekijkt ziet mijn op de afbeelding rechts midden dat het figuur nog pas met potlood is ingetekend, en dat de afbeelding links midden nog geheel blanco is. Waarom het plafond ornament niet verder is afgemaakt is voor Myllesheem een voorlopig raadsel.

Onderstaande ziet u Liturgisch Vaatwerk en Kerkelijk gerei uit de Sint Willibrordus kerk te Mill.Monstrans_Kerk_Mill.jpg
Cilinder-monstrans eigendom: Parochie Heilige Willibrordus Mill

Cilinder-monstrans van verguld koper en een zilveren voet. Aangenomen mag worden dat deze monstrans in 1875 is opgebouwd uit de restanten van een oude monstrans. Onder in de voet staat de inscriptie "Ios Ioven fecit" hetgeen een aanwijzing is dat de monstrans omstreeks 1500 te Veghel moet zijn gemaakt. Uit dezelfde tijd stamt ook het in het torentje staande beeldje van Maria met Kind in een mandorla of amandelvormig aureool. De andere versieringen zijn uit 1875.
Een monstrans is een houder, gewoonlijk van goud, waarin de geconsacreerde hostie wordt getoond. De monstrans wordt gebruik bij Aanbidding , Lof en Processie.

reliekhouder_kerk_Mill.jpg
Reliekhouder anno 1798. Eigendom Parochie Heilige Willibrordus Mill.

Deze reliekhouder uit 1798 van zilver op hout is gemaakt door Rijke te Boxmeer.
De schrijn heeft de vorm van een barokke schoorsteenklok met als bekroning een medaillon met de voorstelling van de Heilige Willibrordus.
Een reliekhouder is een voorwerp om relieken in te bewaren, meestal delen van het skelet van een heilige. Reliekhouders zijn vaak kostbaar en kunstig gemaakt, die tot het kunsthistorisch erfgoed behoren.

wierooksvat_kerk_mill.jpg
Zilveren wierookvat en scheepje anno 1798. Eigendom; Parochie Heilige Willibrordus te Mill.

Uit het meesterteken, de jaarletters en het stafteken kan worden afgeleid dat deze zilveren wierooksvat en scheepje in 1798 door Rijke in Boxmeer zijn gemaakt. Beide hebben een ronde voet met ornamenten in de vorm van gestileerde palmbladeren.
Het vat heeft aan de onderzijde een blaasvormige versiering, op het middengedeelte guirlandes en het opengewerkte deksel heeft aan de bovenzijde een bladmotief.
Een wierookvat is een voorwerp waarin wierook verbrand wordt. Men gebruikt het wierookvat tijdens de eredienst, uitvaarten, processie en sacramentsprocessies.

kelk_zilver_0115_mill.jpg
Zilveren kelk anno 1873 . Eigendom Parochie Heilige Willibrordus Mill.

Zilveren kelk uit 1873 met op de segment-vormige voet tussen bladmotieven: 3 figuren in reliëf, voorstellende de Heilige Lodewijk met zwaard, de Christusfiguur en een vrouwelijke Heilige met een krans op het hoofd en een boek in de hand. Deze kostbare kelk heeft bladvoluten op de stam.
(Deze zilveren kelk is omstreeks 1989 ontvreemd).

kelk_zilver_0103_mill.jpg
Verguld-zilveren kelk anno 1873 :Eigendom Parochie Heilige Willibrordus Mill
Verguld-zilveren kelk uit 1873 met op de segmenten van de geprofileerde voet 6 gevleugelde engelenfiguren. Onder een manchet aan de onderkant van de stam komen in gotische arcaden 6 heiligenbeeldjes voor; Christus, Maria, Petrus & Paulus, Anthonius van Padua en Willibrordus. Deze zeer kostbare kelk is vervat in een verguld bladmotief, overgaand op de stam.
(Deze verguld-zilveren kelk is omstreeks 1989 ook ontvreemd).

zilveren_schaal_kerk_mill.jpg
Zilveren ampullenblad 18e eeuw; Eigendom Parochie Heilige Willibrordus Mill.
Dit zilveren ampullenblad is gemaakt door de Boxmeerse zilversmid Raab in de 18e eeuw.
Een ampullenstel bestaan bestaat uit een ampullenschaal en twee ampullen. Een ampul is gevuld met wijn (kerkwijn) en de tweede ampul met water, voor het eventueel aanlengen van de wijn De ampullen worden afzonderlijk gekenmerkt door de letter A (aqua) en V(vinum). De waterampul en het ampullenblad worden ook bij de handwassing gebruikt.

tabernakel_kerk_mill.jpg
Tabernakel R.K. Heilige Willibrordus Mill

Het tabernakel is in 1942 uit het oude altaar verplaats naar het nieuwe altaar. In 1962 is het wederom herplaatst op het sacramenten -altaar.
Het opschrift in reliëf met engelensymbolen op het tabernakel luidt ;
SANCTUS DOMINUS SANCTUS DEO SANTUS SABAOTH.
De functie van het tabernakel is ; een bewaarplaats voor de hosties (ouwel).

Onderstaand een compilatie van diverse processies te Mill en Kevelaer.

kerk1920.jpg
Rondgang kerk anno 1900.

ProcessieRondDeKerk.JPG
Processie in de tuin van de kerk Sint Willibrordus Mill anno 1920
kindsheidoptocht_1935_Mill..jpg
Kindsheidprocessie 1935. Namen van de kinderen op de foto staan waarschijnlijk niet in volgorde van de benaming die hieronder wordt genoemd.
1. Mies Rooyakkers, 2. Dien van de Cruijsen, 3. Nelly Sweens, 4. Sjaan van Dijk, 5. Julia van Tienen, 6. Annemarie Sweens, 7. niet bekend, 8. Jo Heijs, 9. Jo van de Cruijsen, 10. Chrisje van Tienen, 11. Gerrits, 12. Elly Reijnen, 13. Bertha van Dijk.


kindsheidoptocht_1938Mill..jpg
Kinderprocessie 1938. Rest van de informatie omtrent deze foto ontbreekt helaas.kindsheidoptocht_1939_Mill.jpg
Kindsheidprocessie anno 1939. Praalwagen met Engel Gabriël brengt blijde boodschap aan Maria. Verder bruidjes, herders en herderinnetjes.

kindsheidoptocht_1939twee_Mill.jpg
Groepsfoto Kindsheidprocessie, genomen voor het oude gemeentehuis Anno 1939.

kindsheidoptocht_1948_Mill.jpg
Kindsheidprocessie 1948. Bruidjes vooraan links Tina Verheijen, rechts Annie Verheijen. Op het vaandel het Pauselijk wapen. Daarachter de intocht van Jesus in Jeruzalem.

Hieronder volgen nog enkele foto's van kindsheidprocessie waar een datum of omschrijving niet aanwezig zijn. Wellicht kunt u waarde website-kijker ons nader informeren.


processie_onbekend1.jpg
Kindsheidprocessie in Mill; jaartal en voorzien van commentaar van de processie is ons niet bekend .

kindsheidoptocht_1939_2__Mill.jpg
Kindsheidprocessie 1939

kinderprocessie_onbekend1.jpg
Kindsheidprosessie jaartal onbekend

kinderprocessie_onbekend2.jpg
kindsheidprocessie jaartal onbekend.

kinderprocessie_onbekend3.jpg
Kindsheidoptocht jaartal onbekend

kinderprocessie_onbekend4.jpg
Kindsheidprocessie jaartal onbekend

processie_kevelaer_1925.jpg
Processie te Kevelaer anno 1925.
Naar de Processie in Kevelaer was een gewild jaarlijks uitstapje, compleet met Fanfare
" Edelweisz", alle processie vaandels, bruidjes, en de Maria Maagden die het Mariabeeld droegen.
Voor bedevaartgangers had de Spoorwegen, toen nog Noord-Brabantse Duitse Spoorweg de NBDS (spoorverbinding Vlissingen-Berlijn) een speciaal tarief . Retour Kevelaer, 3e Klasse, voor 90 centen per persoon in groepsverband.
processie_kevelaer_1930_2.jpg
Processie Kevelaer anno 1930 ; Bruidsmeisjes links vooraan Hanna Moors, 2e rechts Nel van Gemert, 1e rechts An Schraven. Geheel vooraan : Mevrouw Verbruggen van de Broek.

processie_kevelaer_1930_3.jpg
Processie te Kevelaer anno 1930. Meisje met paraplu is J. van Strijp-Jacobs, links erachter loopt haar moeder M. Jacobs-Coenen, ernaast zien wij mevrouw M. Albers-Thoonen.


processie_kevelaer_1930_4.jpg
Processie te Kevelaer 1930. Verdere gegevens ontbreken


processie_kevelaer_1930_5.jpg
Processie te Kevelaer anno 1930. Verdere gegevens ontbreken.

processie_kevelaer_1935_.jpg
Processie te Kevelaer 1935. Verdere gegevens ontbreken.


processie_kevelaer-Wallfahrt_1970_.jpg
Processie te Kevelaer 26 september 1970. Verdere gegevens ontbreken.

ZEGELVERENING MILL CA 1960

De zegelvereniging had in de jaren 60 van de 20e eeuw een prijsvraag uitgeschreven in de toenmalige "De Koerier" met als thema wie raad de naam van de eigenaar c.q. eigenaresse van het winkelpand dat in gesnipperde vorm te krijgen was bij de deelnemende winkeliers. Uiteraard bij een bepaald bedrag aan boodschappen wat men bij deze aangesloten winkeliers moest besteden. Dus hoe meer snippers des te meer kans had men om een foto van het winkelpand te raden.
Myllesheem weet niet zeker of zij de volledige collectie ( circa 20 stuks) in haar bezit heeft, daar in die tijd ruim honderd middenstanders in Mill aanwezig waren.
.

Onderstaand ziet u de foto's van de desbetreffende winkelpanden van de winkeliers die deelname aan de acties.


zegelvereniging1.jpg
Winkelpand van P.H. de Vet Radio-Televisiezegelvereniging2.jpg
Winkelpand van Berends Bloemenhuis

zegelvereniging4.jpg
Winkelpand Maas ; huishoudelijke artikelen en ijzerwaren; achter de winkel de smederij

zegelvereniging5.jpg
Winkelpand Tien Derks Brood en Banket ( plus sigaretten automaat buiten aan de muur)

zegelvereniging6.jpg
Winkelpand Frans Keijzer; een winkel van Sinkel. De uitdrukking luidde vroeger " Wees wijzer koop bij de Keijzer"

zegelvereniging7.jpg
Winkelpand Piet van Hoof; De verfwinkel

zegelvereniging8.jpg
Winkelpand Piet Kandelaars; kleermaker van herenconfectie.

zegelvereniging9.jpg
Winkelpand Van den Heuvel; schoenen en orthopedische schoenen


zegelvereniging10.jpg
Winkelpand Arie Martens; drogisterij , verf en behang tevens schilder.

zegelvereniging11.jpg
Winkelpand Wim en Mariet Nooijen; verf en behang winkel , Wim was tevens schilder en Mariet zijn vrouw runde de drogisterij, tot op zeer hoge leeftijd .

zegelvereniging12.jpg
Winkelpand Tien van Tienen ; Een elektronica winkel van een was-centrifuge tot een schemerlamp.

zegelvereniging13.jpg
Winkelpand Jan Boerhof; winkel van brood en banket tevens chocolaterie.

zegelvereniging14.jpg
Winkelpand Jo Bastiaans; een winkel van huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen tevens een mooie collectie pennen.

zegelvereniging15.jpg
Winkelpand Tien Hendriks; een winkel van rijwielen (Juncker) en bromfietsen (Berini) tevens fietsenhersteller.

zegelvereniging17.jpg
Winkelpand P. Kolenburg ( getrouwd met een zus van Piet Kandelaars ) Winkelpand was gelegen aan de Hoogstraat nabij Acaciahof.

zegelvereniging18.jpg
Winkelpand P.J. de Vet en Zonen een winkel van luxe huishoudelijke artikelen en uiteraard de bronbemaling.

zegelvereniging19.jpg
Winkelpand: Frans v/d Cruijsen winkel naaimachinehandel.

zegelvereniging20.jpg
Winkelpand Stapel Poos; drogisterij.

zegelvereniging21.jpg
Winkelpand Wim van Tienen: Electra-winkel.


Onderstaand een compilatie van familie/groepsfoto's, deze compilatie is in twee delen weergegeven. Het is mogelijk dat bepaalde gegevens niet correct zijn weergegeven ( er zijn foto's van 100 jaar en ouder bij). Mocht u een aanvulling of correctie willen doen ,gelieve dit te melden via info adres; info@myllesheem.nl


fampor1.jpg
Echtpaar links Familie van Hoof. Kinderen van Hoof op de bakfiets v.l.n.r.; Nelly Dora,
Piet , Ria, Frans , Cissy en Truus.

fampor2.jpg
Familie Schaap-Rovers. Foto gemaakt 1905 naar aanleiding van 25 jaar Huwelijk.
v.l.n.r.; eerste rij vader Reinier Schaap, staand Maria , moeder Christina Schaap-Rovers
tweede rij Lambertus, Gerardus, Jozef, Christiaan, Johan, Anna, Berdina, Chris, Martien.

fampor3.jpg
Familie Van der Duyn - Van Asten. Zittend de ouders; vader Martien en Moeder Keetje.
staand: v.l.n.r.: eerste rij Theo, Martien (zoon) Corrie, achterste rij Gerrit, Herman, Jo, Anny.


fampor4.jpg
Familie Veld aan de Karstraat. Zittend de ouders; Vader Antoon , Moeder Regina Kuijpers.
Achterste rij v.l.n.r. Jan, Pieta, Mimi Gien, Fien Anny Diena. Voorste rij Toon(zoon) , Truus, Lies, Klaar , Ria Toos Trees.


fampor5.jpg
Familie Jansen-Kersten aan de |Hoogstraat te Mill , timmerfabriek.
Ouders; zittend Vader Piet Jansen , Moeder Catharina Jansen-Kersten middenin Tina Jansen. Achterste rij v.l.n.r. Tien Jansen, Drieka Jansen, Anna Jansen, Door Jansen, Marie Jansen.


fampor6.jpg
Familie Hendriks-Roefs. Ouders; links Vader Piet Hendriks, recht Moeder Marietje Hendriks- Roefs. Namen kinderen onbekend.fampor7.jpg
Familie Maas-Voster. Smid aan de Vorleweg.
Foto ; Ouders Moeder 2de van links Rosa Maas-Vosters, Vader Jan Maas 2de van rechts.
v.l.n.r. Gerrit Maas, Kosto Vosters, Trees, Job, Luc.

fampor8.jpg
Familie Van Reymersdal; foto v.l.n.r. Zoon Frits van Reymersdal met zoon, Opa Jan van Reymersdal, Zoon Jan van Reymersdal.

fampor9.jpg
Op de GROTE HEIDE woonde de schaapherder Bertus Bergmans en Doorke Hermsen zijn echtgenote, recht op de foto Linneke Bergmans.


fampor10.jpg
Familie Harrie van Boxtel. Verdere gegevens ontbreken helaas.


fampor12.jpg
Familie Moors-Gilles. Foto zittend Vader Christianus Moors en Moeder Maria Catharina Gilles,
staand v.l.n.r. Lena Moors, Jan Moors, Hanna Moors Jacob Moors.


fampor13.jpg
Familie Raymaekers-Jans. Foto zittend; Vader Christ Raymaekers ( in de volksmond; Chriest Plevonder) , Moeder Johanna Raymaekers-Jans. Staand achterste rij; Dien Raymaekers, Henrieka Raymaekers, Antonia Raymaekers. Staand voorste rij Fons Raymaekers, Will Raymaekers.


fampor14.jpg
Familie van de Ven. Wonende Oude Langenboomseweg. Meer gegevens zijn ons onbekend.


fampor15.jpg
Foto de dato juli 1954. Het gouden Huwelijksfeest van Piet Schraven en Hendrika Nabuurs.
Onderstaande foto is de tweede dag van het feest voor de buurt en alle vrienden en kennissen.
fampor16.jpg


fampor17.jpg
Foto anno 1935. Eerste Heilige mis van Neomist Jan Schraven in 1935. Op de voorgrond staan; Piet Nabuurs, Pastoor Jacobs uit Sint Hubert en Piet Schraven. Rechts van de auto staan ; Jan Geurts en Herman Gerrits. De dame met de poffer op is Hanneke Geurts.


fampor18.jpg
Familie van de Weem ter gelegenheid van het huwelijk van Harrie van de Weem te Vugt.
Foto v.l.n.r.Hanneke, Peter, Egbert, Jan, Janus, Kee.


fampor19.jpg
Foto van de kinderen van Grad van de Cruysen; v.l.n.r. Toon, Trees, Annie, Jo, Mien, Piet, Gerrit, Joke en Frans.


fampor20.jpg
Foto anno 1907 ter gelegenheid van de Zilveren bruiloft van; M. Nelissen met W. Nelissen Derks. Foto v.l.n.r. 1e rij; Tien Nelissen, Opa M. Nelissen (Jubilaris), Mieneke van de Heuvel-Nelissen, Hanny Arts-Nelissen, Oma W. Nelissen-Derks(Jubilaresse). 2e rij; Dora Schraven Nelissen, Marie Derks-Nelissen, Anna Albers-Nelissen, Nelleke Henst-Nelissen.


fampor21.jpg
Foto anno 1910. Het huishouden van Jan van de Ven en Nel Meeuwsen op 't Kavelt.
Zittend de ouders; Jan van de Ven en Nel Meeuwsen (Zeeland). Staande; v.l.n.r. Toon van de Ven, Cornelis van de Ven, Ties van de Ven, Maria(Mieke) van de Ven , Koos van de Ven, Hanneke van de Ven, Tonia van de Ven.
De dame in het midden achter de tafel is Maria(Mieke) welke getrouwd was met Hanneske Selten, d'n Heulse Hannes (moeder van Herman Selten uit Wilbertoord).


fampor22.jpg
Foto anno 1925. De Familie Koop van de Wanroyseweg. Vader Martinus Koop, voormalig veldwachter, nadien kolenhandelaar.


fampor23.jpg
Familie Richard Bisschops met echtgenote, wonende aan de Domeinenstraat.


fampor24.jpg
Kinderen van Hout. v.r.n.l. Gerard, Nelly, Harrie, Annie, ? , Antoon, Willy.


fampor25.jpg
foto zittend de ouders Van Hout Huybers. Tussen de ouders staand Jet. Achterste rij v.l.n.r. Mimi, Pierre, Nelly, Gerard, Anny.


fampor26.jpg
Foto de dato juli 1944. In het gezin van Schraven Nabuurs waren drie priesterzonen. De foto is genomen ter gelegenheid van het 40 jarig huwelijksfeest.


fampor27.jpg
Familie Bert van de Weem ; Schoolstraat.
foto v.l.n.r. Mien, Marie, Bert, Ves, Tonny van de Weem Teunissen.


fampor28.jpg
Familie Jan van den Hoek - Verhaag met de kinderen Piet, Miep, Mat.


fampor29_.jpg
Kinderen van W. van Hout; v.l.n.r. Gerard, Annie, Pierre, Nelly.


fampor30_.jpg
foto anno 1920. Familie Verberk, café aan de Kerkstraat. foto v.r.n.l. Vader Willem Verberk Theo Verberk en Jean Verberk.


fampor31_.jpg
Kinderen van Van Laake; v.l.n.r. Geert van Laake, Jan van Laake, Joop van Laake ,
Rini van Laake.


fampor32_.jpg
Kinderen van P. de Vet aan de Hoogstraat ; v.l.n.r. Piet de Vet, Theo de Vet , Wiel de Vet.


fampor33_.jpg
Foto Familie P. van Rooy, aan de Langenboomseweg
L., boven Vader Piet, Links 5de van boven Ria, 6e Sjef, Hein, Moeder van Rooy , Adrie.


fampor34_.jpg
Foto Familie Piet Linders - Teunissen, aan de Julianastraat.
Achterste rij; Mien, Toon, Ben, Cor, An, Zittend ; Vader Piet, Harrij , Moeder, Voorste rij; Wim, Trees, Wies, Frans, Riet, Jos.


fampor35_.jpg
Bruiloft van Wim van Tienen met Mevrouw van de Cruysen anno 1924.


fampor36.jpg
Trouwfoto anno 1908 . Foto is genomen voor het gesloopte Patronaat in de Stationsstraat . Bruidegom Sjaak van Sambeek , Bruid Wilhelmina van de Zanden.
1e rij zittend; Kees van Sambeek, Allegonda van Sambeek-Princen, Maria Christina van Sambeek van Kessel, Bruidegom Sjaak van Sambeek, Bruid Wilhelmina van de Zanden, Johanna van de Zanden van Straaten, onbekend, onbekend, onbekend.
1e rij staand; Janus van de Zanden, baby?, onbekend, man erachter onbekend, Johannes van de Zanden, Sjef van Sambeek, Johan van Sambeek, Karel van Sambeek , vrouw met muts onbekend, kind onbekend, onbekend, onbekend, onbekend.
2e rij staand; Onbekend, Kee van de Zanden, Johanna Verdijk (Hanneke Martens-Verdijk), Dora van de Zanden, onbekend, Anton van Sambeek, kind onbekend, onbekend.


fampor37.jpg
Kinderen van Bardoel-Smits uit de Gagel te Mill.


fampor38jpg.jpg
Familie Jan van Laake, Vloetsestraat te Mill. Vader was directeur van
de melkfabriek gelegen aan de Spoorstraat te Mill.


fampor39jpg.jpg
Familie Frans Derks de Wildt wonend aan de Schoolstraat te Mill.
Verdere gegevens ontbreken.


fampor40.jpg
Foto gemaakt 27 juli 1919 voor het vertrek van Bert Giesen naar Indië. Foto genomen
voor café Moors. Jan Giesen bouwde "Hotel Giesen"
1e rij; Trees Moors-Giesen, Jan Giesen, Joan Giesen ( zoon van Bert Giesen) , Petronella Giesen - Van Kempen, To Schik - Giesen.
2e rij; Johan Giesen, Jan Heijs ( zoon van Antoon Heijs), Lena Heijs - Giesen, Antoon Heijs, Marie Giesen, Bert Giesen, Ria Bijl - Giesen (moeder van Martine Bijl), To Giesen - Schneitzer, Bertha Verbruggen - Giesen, Sjef Giesen.


fampor41.jpg
Familie Van de Vorst, foto genomen voor de Schettering gelegen aan de Hoogveldseweg te Mill. Op foto v.l.n.r. Frans, Anna, Cato, Harrie, Mina, Herman. Zittend Vader en Moeder Toon van de Vorst en Moeder Van de Vorst.


fampor42.jpg
Rechts van de foto Anthonius Verstraaten met echtgenote Maria Isabella Weelen.

EINDE VAN DEEL 1 VOOR MEER FOTO'S ZIE DEEL 2 .

Onderstaand deel 2 van de trouw en familie foto's Indien er naar uw mening aanvullingen en of verbeteringen dienen plaats te vinden meld dit dan via het info adres van Myllesheem.info@myllesheem.nl


fampor43.jpg
Familie P. Hendriks (oma) foto is genomen in de Bernardstraat te Mill.
Links op de foto Door van Harrie, rechts op de foto Door van Piet en onder
op de foto Nellie van Harrie.

fampor44.jpg
Huwelijk van Hein Martens en Hanneke van Dijk, foto is genomen in de Karstraat te Mill voor het huis van de familie Anderegg.


fampor45.jpg
Familie Boffen Bernardstraat te Mill foto; v.l.n.r. Benny Nico, An Boffen.


fampor46.jpg
Foto is genomen ter gelegenheid van de Gouden Bruiloft van Hannes Kuppen - Leen Arts
2 mei 1929

fam46afb.jpg

fam46naam.jpg
correctie op bovenstaande foto; naam nummer 36 moet zijn Leen Megens en naam nummer 37 moet zijn Nelly van Son Zwaans. nummer 43 is Neeltje Damen en nummer 44 is Dien Arts'


fampor47.jpg
Familie van Wichen - Waelbers anno 1929. Op de fotot v.l.n.r. Vader en Moeder kinderen Willemien en Truus.


fampor48.jpg
Foto genomen in de tuin van grossierderij Verbruggen (de Grote Prins).
foto genomen in de jaren 50 van de 20e eeuw. v.l.n.r. half zichtbaar Joke van de Linden ( Sint Hubertsebinnenweg), Tante Tea Verbruggen, Jan Verbruggen, Jan Reijnen, Rob Reijnen, Oma Verbruggen, Fien Reijnen-Verbruggen.


fampor49.jpg
Familie Gerardus H. van Hout-Corstens; Foto v.l.n.r. Harrie, Pieta, Anna Maria Boerdonk, Willem, Cato, Gerardus H. van Hout, Maria Corstens, Betsie Geurts, Janus, Gondje Gerrits Oeffelt.


fampor50.jpg

fam50naam.jpg


fampor51.jpg
Gouden Huwelijkspaar familie Piet van Abel.


fampor53.jpg
Opname van Koos Vloet en zijn vrouw aan de Voordijk. Koos met zijn grootste hobby paarden.


fampor54.jpg
Foto ter gelegenheid 25 jarig Huwelijk van Jan van de Weem en Drika Hermsen anno 1940 , Roijendijk 12 te Mill.
Foto 1e rij; Vader Jan van de Weem, Moeder Drika van de Weem-Hermsen.
2e rij; Marinus, Herman, Cor, Driena, Miet, Harrie, Miena, Han.


fampor55.jpg
Kinderen van stationschef J. Lammers. Beide foto's zijn genomen bij Mart Hermsen, Bernardstraat 13 te Mill, achter het huis.
1e foto v.r.n.l. Piet, Dolly, Mientje, Annie, Toon, Sjaan, An Schaap (Bakhuisweg 14 ) met kind (?) op de arm.
2e foto achterste rij; v.r.n.l. Piet, Dolly met ?, Mien, Annie, Toon, Sjaan, 1e rij; v.r.n.l. Adje, onbekend, onbekend.


fampor56.jpg
Trouwfoto Gerrit Theunissen en Marie Peters de dato 24 april 1946 .


fampor57.jpg
Kinderen van Jan Poos en Anna Schraven.
v.l.n.r.; Henk, Pieternel, Jeanny en Riki.
Jan Poost (vader) geboren te Gassel , was aardappelconsulent. Anna (moeder) was een dochter van Piet Schraven en Hendrika Nabuurs. Het gezin Poos woonde in het huis naast de voormalige slager Willems in de Kerkstraat.


fampor58.jpg
Foto 1; Huize FLORETO Bernardstraat te Mill anno 1944. de kinderen de Bekker v.l.n.r.
Pia, Tonny, Gerard, Kees en Egon.
Foto 2; In de tuin Burgemeester Verstraatenlaan anno 1945. Foto v.l.n.r. Mevrouw de Bekker, Egon, Tonny, Pia, Gerard, Kees en Secretaris A.H. de Bekker.


fampor59.jpg
Familie Konings; foto v.l.n.r. Jo, Fons, Martien Luciën Mevrouw Konings van Eekelen, Peter.


fampor60.jpg
Foto van Hannes en Han van Hoof de dato juli 1936. Han verzorgde
de was op de pastorie.
fampor61.jpg
Foto ter gelegenheid van Zilveren Bruiloft Sjef van Rooij en Mia Coppers,
v.l.n.r.; Henk Raaijmakers, Lilian, Ini Schaap, Jan, Mariëlle, Sjef, Mia, Angelique. Zittend; Frank.


fampor62.jpg
Foto 1e rij: v.l.n.r. Annie Schaap, Ferrie Thoonen, Christina Schaap, Martina Fleuren, Fien Fleuren.
Achterste rij; Jan Schaap, Jo Fleuren, Toon Hendriks, Sjef Fleuren.


fampor63.jpg
Foto is gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Bertha Albers en Thij Verberk bij de Familie Albers aan de Wanroyseweg anno 1941-1942.
Foto bovenste rij v.l.n.r. Bertus Albers, Fun Verberk, Gerard Verberk, kind Tien Henst, Zus van de Logt, Mona Albers en Tien van de Logt.
Onderste rij zittend v.l.n.r. Marinus Albers, Anna Albers-Nelissen, kind Tonny Slaats, Opa Martinus Nelissen, bruidegom Thij Verberk en bruid Bertha Albers.


fampor64.jpg
Foto anno 1910 is genomen in de woning van W.J.C. Verstraaten aan de Hoogstraat 8 te Mill, de voormalige sigarenfabriek behorende aan de familie Verstraaten.
Staand; v.l.n.r. M Giesen, WJ.C. Verstraaten, Fr. Heijs, onbekend, Sjef Giesen.
Zittend; v.l.n.r. M.C. Verstraaten-Heijs, H.H.M. Heijs - Giesen, J.M. Moors - Heijs.


fampor65.jpg
Foto is gemaakt bij wachtpost Schijndel. Familie Cornelis van Houtum - Hendrika Broks woonde aan de Lieve Vrouwesteeg B183a te Mill , thans Eerste Industrieweg 2. Cornelis van Houtum was ploegbaas bij de Nederlandse Spoorwegen.
Foto zittend; Cornelis van Houtum en Hendrika Broks. Staand: Mien van Houtum ,Janus van Houtum, Wim van Houtum, Corrie van Houtum


fampor66.jpg
Foto Familie de Man uit de Delle B146 of de Meere.
Foto jaartal onbekend; Zittend Vader en Moeder de Man. Staand; v.l.n.r. Dina de Man, Nel de Man, Jan van der Heijden getrouwd met Dina, Zoon Tien de Man, Zoon Jan de Man, Marie de Man.


fampor67.jpg
Foto; v.l.n.r. Oma van de Bungelaar, Toos Ermers-van de Bungelaar,
Nelly Ermers.


fampor68.jpg
Foto jaartal en locatie onbekend. v.l.n.r. Netje Verhoeven, Anna Verhoeven
Dora Verhoeven.


fampor69.jpg
Foto ter gelegenheid van het Huwelijk tussen De de heer A, van Raay, burgemeester van Beers, en mejuffrouw A. Verstraaten dochter van de oud burgemeester van Mill.
Staande v.l.n.r. op de foto Tante Cor, Tante An Moors en Joos Damen.


fampor70.jpg
Foto gemaakt ter gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van Familie de Hoog.
jaartal onbekend.


fampor71.jpg
Foto van Karel Kremers bij voetbalclub Juliana te Mill ter gelegenheid van een verdiende onderscheiding. Onderscheiding wordt opgespeld door Mevrouw Diny Kremers-Heezen.


fampor72.jpg
Foto; Antoon Moors en echtgenote Margaretha Elemans. (portrettekening).
Antoon Moors ( geboren 18 april 1790 en gestorven december 1843) was bakker en organist. Als bakker had hij naam en faam met zijn speculaas-makerij. Tot in de jaren 70 van de 20e eeuw gebruikte Theo Lamers (Clevers) zijn beroemde recepten, welke hem van bakker Spank waren overgenomen uit 1812. In het parochie-archief bevindt zich een document, waarin Antoon Moors in zijn functie van koster/organist wordt aangesteld. Margaretha Elemans was een dochter van Hester van Hoogstraaten, mogelijk een van de laatste telgen van deze naam, die afstammen van Heer Jan van Cuyk.


fampor73.jpg
Foto; anno 1946. Antoon Keijzers met zijn vrouw Marietje op zijn dagelijkse tocht, vanuit de Meeren naar de Wanroyse Hei.


fampor74.jpg
Foto genomen ter gelegenheid van het gouden Huwelijk van de heer Toon Pennings en Mevrouw Pennings-Princen. Jaartal en overige gegevens onbekend.


fampor75.jpg
Foto en krantenknipsels van het Platina Huwelijk van de Heer Koos Verbruggen en Mevrouw Egbertha Verbruggen-Giesen.


fampor76.jpg
Foto en krantenknipsels van de Heer Koos Verbruggen en Mevrouw
Egbertha Verbruggen-Giesen, waarop zij de respectabele leeftijd van
100 jaar hebben bereikt.


fampor77.jpg
Foto is genomen ter gelegenheid van het vijftig jarig gouden Huwelijksfeest van Grad en Riek Verheijen op 3 november 1995.

fampor78.jpg
Foto portret van de Familie Fr. Anderegg. Jaartal en
dergelijke ontbreken.


fampor79.jpg
Foto van Tien Nelissen en echtgenote, jaartal en dergelijk ontbreken.


fampor80.jpg
Foto ; Pietje Hendriks en echtgenote Mevrouw Hendriks-Engels.
Pietje, beter bekend als Pètje, had een kruidenierszaak aan de Bernhardstraat. Toen Bahlman , een groot groothandelsbedrijf in het te Nijmegen, in de jaren 20 van de 20e eeuw failliet ging en Pètje ook balanceerde op het slappe economische koord, adverteerde hij met dezelfde slogan: .."en morgen gaat de verkoop weer normaal door ! ". Vanaf die tijd bestaat de naam Pètje Baal.
De Winkel van Catootje stamt uit deze generatie.


fampor81.jpg
Foto ; de 1e Heilige Communie van Ria Wilbers. Foto; v.l.n.r. en van boven naar onderen
Gerada Hendriks-Roefs, Marian Wilbers, Miet Wilbers-Hendriks, Tonny Wilbers, Nel Goossens, Gerry Wilbers, Theo Wilbers, Toon Hendriks, Ria Wilbers, Grad Goossens, Tonneke Hendriks, Elly Wilbers.


fampor82.jpg
Foto: Het Feest comité ter gelegenheid voor het 50 jarig Huwelijk van De Heer em Mevrouw P. Schraven-Nabuurs. Op de foto v.l.n.r. Wim van der Vorst, Piet Schraven, Jan van de Weem en veldwachter P.A. van Dijk.


fampor83.jpg
Foto: Paard met slee in de Bernardstraat voor het huis van Han. Zittend op slee v.l.n.r. onder andere Piet de Vet en Mia de Vet, rest van het gezelschap onbekend.


fampor84.jpg
Familie van de Vorle op de fiets. Foto; v.l.n.r. Nelly van de Vorle, Dochter Petra van de Vorle , Jan van de Vorle.


fampor85.jpg
Fietstocht inclusief lunch. Op de Foto v.l.n.r. Marie Spanjers, Onbekend, Clara Spanjers, Mien Verbruggen, Antoon Sweens.


fampor86.jpg
Familie Martinus van Rooij en Maria M. Bisschops. Foto v.l.n.r. Miet Vader Tien, Tiny, Dien, Nellie, Moeder Maria, Annie.

EINDE DEEL 2 zie voor meer foto's DEEL 3; Familie groep en trouwfoto's.

Hieronder deel 3 van de serie groep en trouwfoto's.fampor87.jpg
Op de foto de kinderen Schraven. Meer gegevens ontbreken.


fampor88.jpg
Familie Linders -Doortje Heesakkers. De man van Doortje is al 18 jaar dood. Meer gegevens zijn onbekend, zoals de opnamedatum en de namen van de personen die op de foto staan.


fampor89.jpg
Foto; v.l.n.r. Wim Verstraaten Hermans zoon, Jan Verstraaten Hermans zoon, Wim Verstraaten Jans Zoon. Locatie foto binnenplaats van Jan Verstraaten.


fampor90.jpg
Familie Piet van Hoof en Trees van de Cruijsen. Foto; kinderen Van Hoof v.l.n.r. Jan, Marie, Threse, Sjaan, Gemma, Astrid, Frans, Dorris. Dominique(op voorgrond) , Grad, Mirjam, Peer.


fampor91.jpg
Familie Grad de Jager, wonende Beerseweg 33 te Mill. Meer gegevens ontbreken.


fampor92.jpg
Foto; v.l.n.r. Grada Hermanussen, Priester Hofmans zoon van oud burgemeester Hofmans te Mill, Drieka Hermanussen, Jan Hermanussen. Jaartal en overige gegevens onbekend.


fampor93.jpg
Foto; Echtpaar Bexkens, - Crooymans. Ouders van Lieske Bexkens
getrouwd met Bert Jacobs.


fampor94.jpg
Foto; Bets Linders en Bert Erkelens, naast het huis van Willem Verberk. Op
de achtergrond oude school Domeinenstraat.


fampor95.jpg
Foto; Portret foto Familie Sjaak Janssen van Oosterom.
Bakker Janssen uit de Meeren.


fampor96.jpg
Foto: Oma Riek Ermers van de Bungelaar en kind
Irma van de Bungelaar. Datum foto onbekend.


fampor97.jpg
foto; Wilhelm Herman van Strijp (architect) en Agnus Giesen.
Datum foto onbekend.


fampor98.jpg
Foto; schoolfoto meisjes Bexkens. Jaartal opname onbekend.fampor99.jpg
Foto; Staand Man van Nellie of Mimie van Hout, zittend Gerard van Hout.
Datum opname onbekend.


fampor100.jpg
Foto; Familie Sjef Bastiaans en Riek van de Heuvel met kinderen; Annelies rest
is onbekend , eveneens jaartal opname.


fampor101.jpg
Foto; De zusjes Ann en Joos Verstraaten. Later getrouwd; Ann met met Jan Moors de organist en Joos met Toon Damen. Datum van opname onbekend.


fampor102.jpg
Foto; Grootouders van Ciska van de Heuvel getrouwd met Karel Akkerschot.

fampor103.jpg
Foto ; links Anna van Hinthum Berghem en rechts Koos van Duren. Datum opname onbekend.


fampor106.jpg
Foto; Grootvader en Grootmoeder Berends met hun 24e kind.
De nazaten zijn onder anderen Cees en Ad Berends.
De krant waar dit artikel instond is onbekend, alsmede de datum van de foto.


fampor107.jpg
Portretfoto; Maria Heijs en Willem Verstraaten.
Datum opname onbekend.


fampor108.jpg
Foto; Links Gillis (neef van Jan Moors en rechts Jan Moors (garage).


fampor109.jpg
Foto; Tilde Verberk met zoontje Piet voor het
pand Radio "De Kroon". Datum opname onbekend.


fampor110.jpg
foto; Jan van Gemert en Henrica Geurts gaan samen naar
het Priesterfeest bij Piet Schraven. Datum opname foto onbekend.


fampor111.jpg
Foto; In de werkplaats, toen nog gelegen aan de Hoogstraat, van Antoon Hendriks en Zoon Tien, alias "Toontje en Tien Timmer. Daarna woonde er Tien Hendriks rijwielzaak, en daarna het kantoor van de woningbouwvereniging Sint Willibrord. Foto dateert uit ongeveer 1920.


fampor112.jpg
Trouwfoto ; Nelly van Hout. Overige gegevens ontbreken.


fampor113.jpg
Foto; Echtpaar Tente, woonde destijds in de woning van Laarackers
aan de Spoorstraat te Mill


fampor114.jpg
Foto; Burgemeester W. Verstraaten met twee van zijn kinderen in de Sjees. Datum opname onbekend.


fampor115.jpg
Foto; Het gezin van Burgemeester Verstraaten. Achterste rij; Herman en Huub Verstraaten
Voorste rij; v.l.n.r.. Cor Verstraaten , Moeder Mechelien Verstraaten-Poels, An en Joost Verstraaten. Datum opname onbekend.


fampor116.jpg
Familiefoto Verstraaten; foto staand; Huub Verstraaten, Mimi Verstraaten, Jan Verstraaten, An Verstraaten, Zittend; Cor Verstraaten, W. Verstraaten, M. Verstraaten-Poels, Herman Verstraaten. Op de grond Joost Verstraaten.


fampor117.jpg
Foto; Huwelijk van Jan en An Moors-Verstraaten. Datum en meer gegevens op de foto ontbreken.


fampor118.jpg
Foto Familie van de Bogaard aan de Hoogstraat 12 te Mill. foto. v.l.n.r. Huub Willems, Anny Willems van de Bogaard, Moedje van de Bogaard-Giesen, Hem de Louw.


fampor119.jpg
Foto; Huub Willems, onderwijzer in Mill. Datum foto onbekend.


fampor120.jpg
Foto; Soldaten ingekwartierd tijdens de mobilisatie 2e wereldoorlog bij Mevrouw van de Bogaard Hoogstraat 12 te Mill. Foto ; in het midden Mevrouw "Hoedje" van de Bogaard, Anny en Koos. Datum opname onbekend.


fampor121.jpg
Foto; Kinderen van familie W. Verstraaten v.l.n.r. Riet, Willy, Toon, en Jan Verstraaten, Hoogstraat 8 te Mill voormalige sigarenfabriek. Datum foto onbekend.


fampor122.jpg
Foto; Familie Van Doorn. Aanvullende gegevens ontbreken.


fampor123.jpg
Groepsfoto bij trouwpartij de dato 4 oktober 1928. Op de foto 1e rij: 2e van rechts Thij Lamers geb. 23 juli 1901 † 7 maart 1988. 5e van rechts Jan Lamers † 1948.
De trouwfoto is genomen voor het pand van Fa. J. Clevers-Bakkerij aan de Stennepad, werd daarna in het jaar 1937 Bernhardstraat 17 , thans Clevershof.